Arbetspendling – en tillväxtfaktor

pendling_tillvaxt

De mindre kommunerna minskar i invånarantal, inflyttningen till de stora kommunerna ökar och de större kommunerna går från att vara egna isolerade arbetsmarknader till att bilda gemensamma arbetsmarknadsregioner med andra större kommuner. Så skulle man kunna uttrycka den urbaniseringstrend som pågått i Sverige de senaste trettio åren.

Idag pendlar ungefär en tredjedel av Sveriges arbetsföra befolkning över en kommungräns. Pendling har blivit vardag, men tydligen också nödvändigt. På Arena för Tillväxt ­tittar man på Sverige ur ett tillväxtsperspektiv och vilka faktorer som påverkar tillväxten. Organisationen har inget vinstsyfte och ägs tillsammans av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting. Tåg i Bergslagens ombordtidning Hit&Dit har talat med ­Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena för Tillväxt, om hur möjligheten att resa med tåg påverkar kommuner och regioner.

– Genom att allt fler människor har möjlighet att pendla till arbetet idag och väljer att göra det så knyts tidigare mindre och lokala arbetsmarknader i allt högre grad ihop till nya och större regioner, säger Katrien Vanhaverbeke. Vi kan se är att ju fler människor som finns inom en gemensam arbetsmarknad, desto större är möjligheterna till ökad ekonomisk tillväxt.

Större arbetsmarknadsregioner, lättare att rekrytera
Ett lyckat exempel på regionförtätning är Falun och Borlänge som numera bildar en gemensam arbetsmarknad, där åtskilliga tusen personer pendlar varje dag mellan de båda kommunerna. Den vidgade arbetsmarknaden medför bland annat att näringslivet i regionen har större tillgång till kvalificerad arbetskraft, vilket direkt påverkar företagens förmåga att vara långsiktigt lönsamma.

Karten Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt

Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt

– För företagen är det betydligt enklare att rekrytera personer som redan bor inom pendlingsavstånd, fortsätter Katrien. Vår statistik visar att man hellre pendlar än flyttar, och att de som väljer att flytta oftast gör det inom arbetsmarknadsregionen. Upp till en timme är många beredda att pendla enkel väg, tar det längre tid minskar människors vilja att pendla drastiskt.

En timme till jobbet, men inte mer
Arbetsmarknadernas storlek framöver beror alltså bland annat på hur tågförbindelserna kan utvecklas, ju längre man kommer inom en timme, desto mer geografisk yta kan knytas samman.

– Förbättrade pendlingsmöjligheter bidrar även till att fler kommuner utanför de större regionernas kärnor blir attraktivare för boende och näringsverksamhet, säger Katrien. Ett tydligt exempel på det är Mälardalen, där man byggt ut tåginfrastrukturen på Mälarbanan. Det har gett en väldigt positiv effekt på tillväxten och där kan vi se att ju kortare restiden till Stockholm är, desto starkare är den lokala befolkningsutvecklingen: fler har jobb, bostadspriserna är högre och skatteintäkterna ökar. God utveckling inom såväl välfärd som näringsliv är ihopkopplat med starka infrastruktursstråk.

– Ett annat bra exempel på lyckade infrastruktursatsningar är sträckan mellan Trollhättan och Göteborg, berättar Katrien. Som bekant har Trollhättan haft det tufft på grund av fordonskrisen, men tack vare satsningarna i projektet BanaVäg i Väst har många kunnat bo kvar och hitta jobb i Göteborg. Man ser en tydlig ökning av pendlingen, och för den står framför allt högutbildade som jobbat inom fordonsindustrin i Trollhättan. Generellt kan vi se att bra pendlingsmöjligheter förbättrar för kommuner att behålla invånare med välbetalda jobb.

Text: Magnus Pamp

Kundforum

Kundforum

Tåg i Bergslagen Kundforum är till för dig och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Läs mer här

Tidtabeller

Tidtabeller

Här kan du se hela tidtabeller för alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Läs mer här

Förseningsersättning

Förseningsersättning

Vi gör allt för att du ska komma fram i tid, men ibland går det inte vår väg, då ersätter vi dig. Läs mer här

Hittegods

Hittegods

Har du tappat eller glömt något på våra tåg? Börja med att registrera dina kvarglömda saker här. Läs mer här