Ja till mötesspår på Bergslagspendeln


Vill se spårbygge. Region Västmanland säger ja till bygget av mötesspår på Bergslagspendeln mellan Ramnäs och Brattheden. I mars gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring för projektet.

– Med ett mötesspår kan vi korta restiden på sträckan mellan Västerås och Fagersta till 49 – 50 minuter. Förutom att resenärerna får kortare restid innebär det också att vi kan använda våra tåg effektivare, säger regionrådet Tommy Levinsson (S).

Avsiktsförklaringen reglerar ansvarsför­hållanden och finansiering av projektet mellan Region Västmanland, Trafikverket och Bergslags­pendelns intressegrupp. Förutom mötesspår omfattar projektet också bland annat byte av ställverk, trimning av bomanläggning och förbättring av stationsmiljöerna för resenärer.

Dubbelspår i Brattheden effektiviserar tågtrafiken

Ett mötesspår på Bergslagspendeln mellan Ramnäs och Brattheden gör att restiden kortas på sträckan och att tågen kan utnyttjas effektivare.

Text:Hit&Dit


Kundforum

Kundforum

Tåg i Bergslagen Kundforum är till för dig och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Läs mer här

Tidtabeller

Tidtabeller

Här kan du se hela tidtabeller för alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Läs mer här

Förseningsersättning

Förseningsersättning

Vi gör allt för att du ska komma fram i tid, men ibland går det inte vår väg, då ersätter vi dig. Läs mer här

Hittegods

Hittegods

Har du tappat eller glömt något på våra tåg? Börja med att registrera dina kvarglömda saker här. Läs mer här