Biljetter för dig som pendlar

Tåg i Bergslagen är ett samarbete mellan fyra län: Örebro, Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Vi arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig som pendlar.

Det finns tre olika lösningar

  1. Länens periodkort
  2. Movingo pendlarbiljett (gäller i länen Västmanland, Örebro och Östergötland)
  3. SJ månadsbiljett

Läs nedanför för mer information om respektive lösning.


1. Länens periodkort

Länskorten gäller till närmaste kommuncentrum i angränsande län. I kartorna nedan ser du mellan vilka stationer som respektive länskort gäller för resa med tåg. Hitta det länskort som passar bäst för just dina resor. Notera att det kan vara ett länskort från annat län än det du bor i.

Dalarnas län

Här gäller Dalatrafiks periodkort för resa med tåg. För mer information och köp av periodkort se dalatrafik.se

Dalatrafiks länskorts giltighet

 

Gävleborgs län

Här gäller X-trafiks periodkort för resa med tåg. För mer information och köp av periodkort se xtrafik.se

Xtrafiks länskorts giltighet

 

Västmanlands län

Här gäller VLs periodkort för resa med tåg. För mer information och köp av periodkort se vl.se

Vas länskorts giltighet

 

Örebro län

Här gäller Länstrafikens periodkort för resa med tåg. För mer information och köp av periodkort se lanstrafiken.se

Länstrafiken i Örebros länskorts giltighet


2. Movingo pendlarbiljett

Reser du i något av länen Västmanland, Örebro eller Östergötland är Movingos pendlarbiljett ett alternativ.
Kontakta SJ för köp och mer information.


3. SJ pendlarbiljett

Passar inte något av länskorten för din resa så erbjuder SJ biljetter för pendlare.
Kontakta SJ för köp och mer information.


 

Kundforum

Kundforum

Tåg i Bergslagen Kundforum är till för dig och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Läs mer här

Tidtabeller

Tidtabeller

Här kan du se hela tidtabeller för alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Läs mer här

Förseningsersättning

Förseningsersättning

Vi gör allt för att du ska komma fram i tid, men ibland går det inte vår väg, då ersätter vi dig. Läs mer här

Hittegods

Hittegods

Har du tappat eller glömt något på våra tåg? Börja med att registrera dina kvarglömda saker här. Läs mer här