Samarbete lyfter Bergslagspendeln

bergslagspendeln-portratt

Fredrik Rönning, kommunalråd i Smedjebacken, Catarina Pettersson, kommunalråd i Hallstahammar och Lars Lindblom från Samarkand 2015 samverkar inom Bergslagspendelns intressegrupp.

Styrkorna längs Bergslagspendeln är enade. Nu samarbetar kommuner och företag för att ge järnvägen ett lyft. Tätare avgångar och upprustade stationer står på att-göra-listan. Järnvägen från Ludvika till Västerås och vidare mot Stockholm är en viktig pulsåder i regionen.

– Bergslagspendeln knyter ihop oss med Mälardalen och Stockholm. Bra tågförbindelser ökar möjligheterna till arbets- och studiependling, men också till fritidsresor. Det blir helt enkelt attraktivare att bo i Smedjebacken, säger Fredrik Rönning, kommunalråd i Smedjebacken.

Att bra kommunikationer ger kommuninvånare tillgång till en större arbetsmarknad och gör det lättare för företagen på orten att locka till sig kompetens håller Fredriks kollega i Hallstahammar, Catarina Pettersson, med om:

– Det är stor efterfrågan på resor mellan Hallstahammar och Västerås och vidare till Stockholm. Kommunikationer är en avgörande faktor när man väljer boendeort, och för näringslivet är det viktigt att det är enkelt att ta sig hit, säger Catarina Pettersson.

De båda kommunalråden understryker vikten av väl fungerande järnvägsförbindelser. Men för att nå dit krävs samarbete över läns- och kommungränser. I Bergslagspendelns intressegrupp, BIG, är samtliga kommuner längs sträckan medlemmar, liksom många av de stora företagen, Tåg i Bergslagen, Västmanland läns landsting och länsstyrelse och Region Dalarna.

– Genom en uppväxling av Bergslagspendeln vill vi stärka möjligheterna till en gemensam arbets- och bostadsmarknad där närheten till Stockholm lockar till sig såväl arbetskraft som nya invånare, säger Lars Lindblom från Samarkand2015, som samordnar och administrerar arbetet inom BIG.


Dubbelspår prio ett

Gruppen arbetar på bred front med järnvägsfrågor. Överst på den prioriteringslista man gjort står en utbyggnad från enkel- till dubbelspår i Brattheden utanför Ramnäs. Ett dubbelspår skulle möjliggöra tätare avgångar, med halvtimmestrafik mellan Västerås och Surahammar och ett tåg i timmen vidare till Ludvika.

– Det här är en jämförelsevis liten tåginvestering som ger stor samhällsnytta, säger Catarina Pettersson.

– Vi är dessutom beredda att vara med och delfinansiera för att få dubbelspåret till stånd, säger Fredrik Rönning.

Nu arbetar gruppen för att påverka Trafikverket att genomföra byggprojektet. Och påverkan ser ut att behövas.
– Någon utbyggnad vid Brattheden finns inte i den plan som ligger fram till 2025, men vi välkomnar alltid idéer som utvecklar järnvägen, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Kan dubbelspåret komma högre upp i er prioritering genom att kommunerna själva är beredda att gå in och finansiera delar av utbyggnaden

– Jag vågar inte svara på det just nu. Även om det finns pengar så måste det göras en nationell prioritering av projekten, säger Bengt Olsson.

– Vi vill att våra resenärer ska känna att det händer något redan nu. Därför omfattar BIG:s arbete allt från små åtgärder till stora investeringar, säger Lars Lindblom.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket


Upprustade stationsområden 

Men arbetet längs Bergslagspendeln står inte still i väntan på positivt besked från Trafikverket. Kommunerna satsar bland annat på att rusta upp stations­miljöer med bättre parkeringar för bil- och cykelpendlare, väderskydd och belysning, och banområden röjs från sly, skräp och klotter.

– Vi vill att våra resenärer ska känna att det händer något redan nu. Därför omfattar BIG:s arbete allt från små åtgärder till stora investeringar, säger Lars Lindblom.

Text: Lena Bergman

 

Kundforum

Kundforum

Tåg i Bergslagen Kundforum är till för dig och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Läs mer här

Tidtabeller

Tidtabeller

Här kan du se hela tidtabeller för alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Läs mer här

Förseningsersättning

Förseningsersättning

Vi gör allt för att du ska komma fram i tid, men ibland går det inte vår väg, då ersätter vi dig. Läs mer här

Annonsera

Annonsera

Våra tåg är synliga för många miljoner människor. Här finns bra och populära annonsytor för företag. Läs mer här