Trafikverkets planer bra för Bergslagen


Trafikverket har tagit fram en ny tioårsplan för Sveriges transportsystem. För Tåg i Bergslagens resenärer innebär det flera positiva nyheter. 

Den sista augusti överlämnade Trafikverket förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart.

Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket

Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket

– Utgångspunkten har varit att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Ökade medel möjliggör en rejäl satsning på järnvägen för att säkra robusta och pålitliga transporter. På underhållssidan föreslås viktiga satsningar, främst på de stråk som hanterar viktiga transportflöden för pendling och godstrafik.

– En kraftig höjning av underhållsanslaget innebär att vi nu kan återställa järnvägens funktionalitet, vilket kommer att vara positivt för pendling och godstrafik. säger Lena Erixon.

Tätare turer blir möjligt

I planen ingår en hel del åtgärder som berör Tåg i Bergslagens trafik.

– Här finns mycket som är bra för våra resenärer, bland annat flera åtgärder som gör det möjligt att köra tätare turer och bygga bättre anslutningar, säger Eje Larsson på Tåg i Bergslagen.

Eje Larsson, Tåg i Bergslagen.

Eje Larsson, Tåg i Bergslagen.

Bland annat föreslås spårbyte på Dalabanan mellan Avesta/Krylbo och Hedemora, samt en ny mötesstation söder om Hedemora.

– Det gör det möjligt att höja hastigheten på banan, något som skulle minska restiden mellan Stockholm och Borlänge med tio minuter, säger Eje Larsson.

Kortare restid Borlänge-Mjölby

Planen innehåller ännu fler hastighetshöjande åtgärder, signalförtätningar och nya mötesspår runt om i regionen. Och även om infrastrukturarbete som det här inte är gjort i en handvändning, så innebär det på sikt ökad kapacitet på spåren och möjlighet att köra tätare turer. I planen ingår även att bygga färdigt dubbelspåret mellan Borlänge och Mjölby.

– När dubbelspåret är klart kommer restiden på sträckan Borlänge-Mjölby kunna minskas med en hel timme. Det tycker vi givetvis är bra, säger Eje Larsson.

 

Text: Lena Bergman


 

Kundforum

Kundforum

Tåg i Bergslagen Kundforum är till för dig och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Läs mer här

Tidtabeller

Tidtabeller

Här kan du se hela tidtabeller för alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Läs mer här

Förseningsersättning

Förseningsersättning

Vi gör allt för att du ska komma fram i tid, men ibland går det inte vår väg, då ersätter vi dig. Läs mer här

Hittegods

Hittegods

Har du tappat eller glömt något på våra tåg? Börja med att registrera dina kvarglömda saker här. Läs mer här