Tyck till om ny tågstation: Gävle Västra

Tyck till om ny tågstation – Gävle Västra

Hur vill du att det nya kommunikationsnavet i Gävle ska fungera? Gävle kommun, Trafikverket och Region Gävleborg vill gärna veta det innan den slutgiltiga planen för Gävle Västra klubbas igenom. Den nya tågstationen är tänkt att komplettera Gävle centralstation och kraftfullt förbättra möjligheterna till hållbart resande.

När tågstationen Gävle Västra och ny järnväg byggs vid Gävle sjukhus får Gävle en ny framsida. Läget möjliggör både företagsetableringar och bostadsbyggen alldeles intill platsen som blir en av Gävleborgs mest tillgängliga. Både Tåg i Bergslagen, X-trafik och Upptåget kommer att stanna vid stationen som får direktanslutning till stadsbussarna.

Underlättar pendling

– Stadsbussarna kommer att stanna vid stationen så ofta som var tredje minut. Du kommer att kunna byta direkt mellan tåg och buss för vidare transport. Den möjligheten finns inte i Gävle idag, säger Josef Rundström, projektledare på Gävle kommun.

Josef Rundström, projektledare på Gävle kommun

– Det här är jättebra för Gävle och inte minst för Gävles centrum som kommer att få ett minskat trafiktryck då inte alla som reser med tåg behöver ta sig in till centralstationen, säger Erik Holmestig (C) som är ordförande i Gävle kommuns samhällsbyggnadsutskott.

Gävle sjukhus mer tillgängligt

Närheten till sjukhuset är en stor anledning till placeringen av Gävle Västra och att Ostkustbanan dragits just dit.

– Många människor från andra orter inom och utanför länet kommer till Gävle sjukhus för att arbeta eller få specialistvård. Genom att bygga en tågstation här blir vården mer tillgänglig och samarbete med andra sjukhus över länsgränserna underlättas, säger Josef Rundström.

Stationens strategiska läge knyter Gävle närmare både Uppland och Dalarna. För resenärer innebär anknytningen till Ostkustbanan ökade möjligheter att resa både kors och tvärs genom Sverige med tåg. Ostkustbanan gör det enklare än idag att resa mellan orter som Örebro och Umeå eller Falun och Söderhamn.

Din åsikt viktig

Nu uppmanas resenärer och allmänheten att tycka till om planerna under perioden 22 februari – 22 mars.

– Samrådet syftar till att vi ska ta fram ett ännu bättre förslag. Vi har olika alternativa vägar som vi kan gå och som vi behöver ta ställning till. För att få en så bred syn på planerna som möjligt behöver vi få in synpunkter från allmänheten och väga dem mot varandra, säger Josef Rundström.

– Det är mycket betydelsefullt för oss att få in synpunkter innan vi går vidare i det här omfattande arbetet. Dina åsikter är viktiga så var med och tyck till, uppmanar Erik Holmestig (C).


Läs mer och tyck till!

Mer information om byggplanerna och svarsenkäter hittar du på www.gavle.se/gavlevastra


Se filmen om planerna för Gävle Västra

Ny vd till Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen anställer ny vd. Maja Rapp tillträder den 1 maj. Maja kommer närmast från SJ där hon arbetat som affärschef.

Tyst avdelning på tågen

Det kommer inom kort att finnas en tyst avdelning ombord på våra Regina-fordon så snart uppsättningen av informationsskyltar är klar.

Nya tåg till Tåg i Bergslagen

TiB:s x14-tåg ska bytas ut mot nya moderna tåg. Det innebär bättre komfort, och kanske även tätare trafik i framtiden.