Inbjudan till samråd inför upphandling av drift och underhåll av Tåg i Bergslagen

Avtalet med nuvarande operatörer om drift och underhåll av Tåg i Bergslagens trafiksystem löper ut i samband med tågplaneskiftet i december 2023.

Tåg i Bergslagen AB inbjuder därför till samråd inför upphandling (SIU) av Drift och underhåll av Tåg i Bergslagen. Syftet med Samrådet är att parterna genom en öppen och förtroendeskapande dialog ökar den gemensamma kunskapen och hittar ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter.

Ett långsiktigt trafikprogram för Tåg i Bergslagen AB har utarbetats av huvudmännen, Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro.

Vi inleder samrådet med en kort presentation av Tåg i Bergslagen AB och trafiksystemet. Därefter får vi lyssna till vad respektive intressent anser är viktigt för att utveckla trafiken och resandet med kollektivtrafiken. Vi avslutar samrådet med en väl tilltagen dialog- och frågestund där vi gärna tar emot era inspel inför kommande upphandling.

Vi har avsatt följande dagar och tider för dessa enskilda möten:

 • 21/9 kl. 11.00-12.30
 • 21/9 kl. 15.00-16.30
 • 22/9 kl. 13.00-14.30
 • 22/9 kl. 15.00-16.30
 • 23/9 kl. 13.00-14.30
 • 23/9 kl. 15.00-16.30
 • 28/9 kl. 09.00-10.30
 • 28/9 kl. 11.00-12.30
 • 28/9 kl. 13.00-14.30
 • 28/9 kl. 15.00-16.30
 • 29/9 kl. 13.00-14.30
 • 29/9 kl. 15.00-16.30

Plats: Kollektivtrafikens Hus, Centralplan 3, Stockholm

Intresserade företag kontaktar senast 7 september Mats Eklund för att boka någon av tiderna via mail, mats.eklund@tagibergslagen.se eller via telefon 0730-880 840. För att i så stor utsträckning som möjligt kunna tillmötesgå era önskemål föreslå gärna 3 tider.
Vi kommer att skicka ut bekräftelse och underlag med frågor innan mötena till respektive företag.

Med vänlig hälsning,
Tåg i Bergslagen AB
Maja Rapp, vd


Klart med nya tåg till Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen har köpt in sju nya moderna tåg. För resenärerna innebär det ett rejält lyft; det kommer att bli gott om plats och bättre komfort ombord.

Maja Rapp är ny vd för TiB

I Maja Rapp har Tåg i Bergslagen fått en ny vd som vill se mer utveckling och fler förbättringar för tågresenärerna.

Tyst avdelning på tågen

Det kommer inom kort att finnas en tyst avdelning ombord på våra Regina-fordon så snart uppsättningen av informationsskyltar är klar.