Perrong med människor som snart ska resa. Endast ben och väskor yns.

Inställda avgångar – håll extra koll på din avgång

Problem med inställda avgångar har minskat avsevärt. Fortsatt sjukfrånvaro samt fordonsbrist är några av orsakerna till att problemen består.

Uppdaterad 2021-02-03

Problemen med oplanerade inställda avgångar har fortsatt att minska. Vi uppmanar dig ändå fortsatt att göra en extra kontroll av din avgång innan du reser.

Se uppdaterad trafikinformation på sj.se.
Uppdaterad trafikinformation finns också i SJs app.

Sjukfrånvaro, fordonsbrister och infrastruktur

Avgångar som ställs in nu har flera orsaker. Frånvaro hos SJ:s personal på grund av sjukdom är en, och fordon som står på verkstad samt vissa infrastrukturproblem är andra orsaker. Tåg i Bergslagen arbetar för att trafiken ska köras enligt tidtabell.

Vi tackar Tågab

Vi tackar TÅGAB (Tågåkeriet i Bergslagen) som ställde upp med fordon för att säkra delar av trafiken under december och januari.


Fortsatt förarbrist hos SJ – inställda tåg hösten 2022

På grund av förarbrist hos vår operatör SJ ställs några avgångar in under hösten. Se om dina resor påverkas.

Satsning har gett fler tåg i Dalarna

Antalet tågavgångar har mer än fördubblats. Det underlättar för resenärer och stärker regionens konkurrenskraft.

Resenärerna är tillbaka på tågen

Det ser ljusare ut än på länge för tågtrafiken i regionen. Efter ett par tuffa år är resenärerna tillbaka ombord.