Perrong med människor som snart ska resa. Endast ben och väskor yns.

Inställda avgångar – håll extra koll på din avgång

Problem med inställda avgångar har minskat avsevärt. Fortsatt sjukfrånvaro samt fordonsbrist är några av orsakerna till att problemen består.

Uppdaterad 2021-02-03

Problemen med oplanerade inställda avgångar har fortsatt att minska. Vi uppmanar dig ändå fortsatt att göra en extra kontroll av din avgång innan du reser.

Se uppdaterad trafikinformation på sj.se.
Uppdaterad trafikinformation finns också i SJs app.

Sjukfrånvaro, fordonsbrister och infrastruktur

Avgångar som ställs in nu har flera orsaker. Frånvaro hos SJ:s personal på grund av sjukdom är en, och fordon som står på verkstad samt vissa infrastrukturproblem är andra orsaker. Tåg i Bergslagen arbetar för att trafiken ska köras enligt tidtabell.

Vi tackar Tågab

Vi tackar TÅGAB (Tågåkeriet i Bergslagen) som ställde upp med fordon för att säkra delar av trafiken under december och januari.


Nu tas Tåg i Bergslagens nya tåg i trafik

Tåg i Bergslagen har köpt in sju nya moderna tåg. För resenärerna innebär det ett rejält lyft; det kommer att bli gott om plats och bättre komfort ombord.

Systemförvaltare till Tåg i Bergslagen

Ledig tjänst som systemförvaltare. Tåg i Bergslagen har en spännande tid framför sig. Vill du vara med på resan?

Beslut om tilldelning i upphandling

Tåg i Bergslagen beslutade den 14 december att för upphandling av trafikavtal tilldela VR Sverige AB uppdraget som ny operatör.