Perrong med människor som snart ska resa. Endast ben och väskor yns.

Inställda avgångar – håll extra koll på din avgång

Problem med inställda avgångar har minskat avsevärt. Fortsatt sjukfrånvaro samt fordonsbrist är några av orsakerna till att problemen består.

Uppdaterad 2021-02-03

Problemen med oplanerade inställda avgångar har fortsatt att minska. Vi uppmanar dig ändå fortsatt att göra en extra kontroll av din avgång innan du reser.

Se uppdaterad trafikinformation på sj.se.
Uppdaterad trafikinformation finns också i SJs app.

Sjukfrånvaro, fordonsbrister och infrastruktur

Avgångar som ställs in nu har flera orsaker. Frånvaro hos SJ:s personal på grund av sjukdom är en, och fordon som står på verkstad samt vissa infrastrukturproblem är andra orsaker. Tåg i Bergslagen arbetar för att trafiken ska köras enligt tidtabell.

Vi tackar Tågab

Vi tackar TÅGAB (Tågåkeriet i Bergslagen) som ställde upp med fordon för att säkra delar av trafiken under december och januari.


Distansarbete påverkar samhället på flera sätt

En timmes pendling till jobbet har länge varit gränsen för vad de flesta människor tycker är praktiskt möjligt. Med nya möjligheter till distans­arbete håller synen på pendling att förändras.

Strejk avblåst

Den strejk som det varslats om är avblåst.

Trafikinformation: Mora – Borlänge

Ett infrastrukturfel på järnvägen i Gagnef skapar förseningar på Siljansbanan. Speciellt tre av Tåg i Bergslagens avgångar påverkas.