Informationstavla med avgångstider

Inställda tåg drabbar resenärerna hårt

SJ:s nya planeringssystem har blivit en katastrof för tågtrafiken i Bergslagen, med mängder av inställda avgångar. Trots att Tåg i Bergslagen nu ser vissa förbättringar så kan SJ fortfarande inte lova när problemen är över.

Tågtrafiken i Bergslagsområdet fungerar dåligt. Efter att SJ den 1 november bytte planeringssystem har mängder av tåg ställts in, i första hand på grund av att det misslyckade systembytet orsakat personalbrist, men också till följd av att fordonsläget påverkats negativt.

Problemen påverkar alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Allra värst har sträckan Ludvika-Västerås drabbats; där har tidvis mer än vartannat tåg ställts in. Tåg i Bergslagen har varit tvungna att på obestämd tid framåt permanent ställa in flera avgångar mellan Ludvika-Västerås. Utöver det ställs så gott som dagligen avgångar in med kort varsel, ibland på så långa sträckor som Gävle-Mjölby.

Det här får givetvis stora konsekvenser för många människor som inte kommer till eller från arbete och studier, med bland annat inställda möten, missade förskolehämtningar och förlorad arbetsinkomst som konsekvens. Det är problem som kostar samhället stora summor.

”Vi kan inte se detta på något annat sätt än som en katastrofdålig leverans från SJ:s sida, som slår oerhört hårt mot våra resenärer i Bergslagen.”

– Vi är smärtsamt medvetna om problemen. Det här tågstrulet är inte acceptabelt, det omkullkastar människors vardag och skapar stor osäkerhet bland våra resenärer. Det förtroende vi tappat kommer att ta lång tid att återfå, säger Nina Höijer (s), vice ordförande Tåg i Bergslagen.

Det pågår ett arbete med att hitta tillfälliga lösningar för att minska konsekvenserna av det bristfälliga planeringssystemet. SJ har tagit in Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab) för att trafikera sträckan Ludvika-Västerås med tolv avgångar per dag. På andra sträckor har ersättningsbussar satts in.

– Vi är otroligt glada över att Tågab med kort varsel kunde ställa upp och trafikera sträckan mellan Ludvika och Västerås. Men det räcker inte, SJ behöver levererar bättre trafik och information, säger Maja Rapp, vd Tåg i Bergslagen. 

Tack vare Tågab ser trafikläget i december hittills något bättre ut än det gjorde i november. Men problemen kvarstår och det finns i dagsläget inget besked från SJ om när tågtrafiken kommer att fungera som vanligt igen.

– Vi kan inte se detta på något annat sätt än som en katastrofdålig leverans från SJ:s sida, som slår oerhört hårt mot våra resenärer i Bergslagen. SJ måste börja köra den trafik våra resenärer räknar med och som vi enligt avtal har beställt. Vi förväntar oss bättre leverans, tydligare information och en riktigt bra plan från SJ:s sida för hur vi ska återfå förtroendet för tågtrafiken, säger Tommy Levinsson (s), styrelseordförande Tåg i Bergslagen och regionråd i Region Västmanland.


Nu tas Tåg i Bergslagens nya tåg i trafik

Ett viktigt lyft för tågresenärer i Bergslagen! Den 10 mars är du välkommen att se eller åka med det nya tåget och intervjua företrädare för Tåg i Bergslagen.

Banarbete Frövi-Örebro våren 2023

Ett omfattande banarbete på sträckan Frövi-Örebro under mars-maj 2023. Det påverkar dig som reser på linje 53 och 54.

Nu är Tåg i Bergslagens nya tåg i trafik

Tåg i Bergslagen har köpt in sju nya moderna tåg. För resenärerna innebär det ett rejält lyft; det kommer att bli gott om plats och bättre komfort ombord.