Tåg i Bergslagens nya fordon ER1

Nya tidtabeller och samlad planering för 2023

En ny tågplan startar söndag 11 december och då börjar nya tidtabeller att gälla.

Uppdaterad: 2022-12-11

Som vanligt i december byter tågtrafiken tidtabeller för ett nytt trafikår. Vårt utbud av resor är planerat tillsammans med vår operatör SJ utifrån uppdraget vi har från regionerna samt de förutsättningar Trafikverket ger oss. Det mesta i trafiken är sig likt, men några förändringar sker. Samtidigt finns vissa osäkra faktorer som kan påverka trafiken närmaste tiden.

Se de nya tidtabellerna här

Utökad trafik på Siljansbanan

Tack vare Region Dalarna har vi möjlighet att utöka trafiken på sträckan Borlänge-Mora. Avgångarna som idag vänder i Rättvik förlängs till Morastrand. Tillsammans med SJ:s Intercity-tåg innebär det i princip ett reseutbud om ett tåg i timmen större delen av trafikdygnet.

Hallsberg-Motala blir sommartid Hallsberg-Norrköping

Även kommande sommar kör vi tåg till Norrköping. På sträckan Hallsberg–Motala sker en fortsatt utbyggnad till dubbelspår. Den stängs därför av under perioden 10 juli – 13 augusti. Då går tågen i stället Hallsberg–Norrköping.

Nya tåg i trafik

De första tågen levererades till oss i början av december. De planeras att sättas i trafik på Bergslagspendeln, Ludvika-Västerås, i slutet av februari. Eftersom tågen är nya för vårt trafikområde behöver personal utbildas. Det sker under perioden december till februari.

Läs mer om de nya tågen

Fortsatt lokförarbrist

Under kommande trafikperiod är det fortsatt brist på lokförare. Det innebär att vår operatör SJ tvingas ställa in några avgångar. Vilka avgångar som ställs in för vi dialog med SJ om. Mer information inom kort.

För att minska antalet inställda avgångar har SJ anlitat TÅGAB som underleverantör. TÅGAB kör vissa avgångar måndag-fredag på sträckan Ludvika-Västerås. Deras tåg kommer likt tidigare inte att kunna stanna i Dingtuna.

Mer information om hur trafiken påverkas publiceras inom kort här.

Omfattande banarbete i Örebro län

För att förbättra järnvägen på sträckan Frövi-Örebro, genomförs ett banarbete under vecka 11–19. Det påverkar trafiken på Bergslagsbanan (linje 53) och Godstråket i Bergslagen (linje 54). De exakta detaljerna kommer vi att informera om i god tid innan.

Preliminärt påverkar banarbetet trafiken så här:
Linje 53. Gävle-Borlänge-Örebro-Mjölby

Tågen från Gävle-Borlänge mot Örebro kommer att vända i Lindesberg eller Frövi. Tåg från Mjölby-Hallsberg vänder i Örebro.

Linje 54. Gävle-Avesta-Fagersta-Örebro-Hallsberg

Tåg från Gävle-Avesta mot Örebro vänder i Fagersta eller Skinnskatteberg. Tåg från Hallsberg vänder i Örebro.

Se fler banarbeten och hur de påverkar trafiken på sj.se


Tips! Håll dig uppdaterad om trafikläget

Skapa en bevakning i SJs app
1. Gå till fliken Trafikinfo i SJs app
2. Tryck på Skapa bevakning.
3. Välj vad du vill bevaka och få push-notiser. Du kan välja att bevaka avgångar, sträckor samt tider och veckodagar.
4. Bevakningen kan du justera och ändra utifrån dina behov. Du kan också välja att ha fler bevakningar. 

Se uppdaterad trafikinformation
Trafikinfo på sj.se eller i SJ:s app

Aktuellt

Tåg i Bergslagens dubbeldäckare vid en perrong. Ett utropstecken är placerat över bilden för att markera att informationen är viktig.

Reducerad trafik fram till sommaren

Vår trafik är drabbad av omfattande störningar. Personalbrist är en stor orsak. Utifrån förutsättningar som finns är planering gjord för trafiken till och med 29 juni.