Tåg i Bergslagens nya fordon ER1

Beslut om tilldelning i upphandling

Styrelsen för Tåg i Bergslagen AB beslutade onsdagen den 14 december att för upphandling av trafikavtal tilldela VR Sverige AB uppdraget som ny operatör med trafikstart 10 december 2023.

Pressmeddelande Tåg i Bergslagen AB, 20221214

Styrelsen för Tåg i Bergslagen AB beslutade onsdagen den 14 december att för upphandling av trafikavtal tilldela VR Sverige AB uppdraget som ny operatör med trafikstart 10 december 2023. Avtalstiden är 10 år och omfattar drift av trafiken samt underhåll av fordonen.

VR Sverige AB lämnade i konkurrens det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, där såväl pris som kvalitet är faktorer som legat till grund vid utvärderingen.

VR Sverige AB, tidigare Arriva Sverige AB, är ett svenskt företag som sedan 2012 bedriver persontransporter med buss och på järnväg. Företaget ägs av det finländska statliga järnvägsföretaget VR Group. Pågående uppdrag inom persontrafik på järnväg i Sverige är Östgötapendeln och Pågatåg.

Efter att tilldelningsbeslut nu fattats infaller en 10 dagars avtalsspärr. Därefter planeras tecknande av avtal med den nya trafikutövaren. 

Nuvarande operatör, SJ AB, kommer att fortsätta driva trafiken fram till december 2023.


För ytterligare information:

Mats Eklund
Projektledare för upphandlingen
0730-880840
mats.eklund@tagibergslagen.se

Maja Rapp
VD Tåg i Bergslagen
0735-034097
maja.rapp@tagibergslagen.se

Aktuellt

Tåg i Bergslagens nya tåg - utvändig bild och invändig bild.

Nu tas Tåg i Bergslagens nya tåg i trafik

Ett viktigt lyft för tågresenärer i Bergslagen! Den 10 mars är du välkommen att se eller åka med det nya tåget och intervjua företrädare för Tåg i Bergslagen.

Det nya tåget ER-1 i TiB:s färger

Klart med nya tåg till Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen har köpt in sju nya moderna tåg. För resenärerna innebär det ett rejält lyft; det kommer att bli gott om plats och bättre komfort ombord.