Illustration och collage på tåg och pendlare.

Distansarbete påverkar samhället på flera sätt

En timmes pendling till jobbet har länge varit gränsen för vad de flesta människor tycker är praktiskt möjligt. Vardagslivet med familjebestyr, fritidsintressen och träning måste också få plats. Men nu har något hänt. Med nya möjligheter till distans­arbete håller vår syn på arbetspendling att förändras.

Hur påverkas pendling och arbetsmarknad av distansarbete? Vårt ombordmagasin Hit&Dit har träffat Tore Englén, seniorkonsult och regionalekonomisk analytiker på konsultbyrån WSP. Tore har studerat hur ett ökat distansarbete som pandemin på kort tid tvingade fram påverkar resandet. 

– Vi lever verkligen mitt i en brytningstid, säger Tore Englén. Pandemin är över, men den stora digitala omställning som många arbetsplatser har gjort för att låta människor jobba hemifrån istället för att åka in till kontoret har fått många att vilja fortsätta distansarbeta. Och det ger intressanta effekter framöver.

En ökad acceptans för längre pendlingstider ökar också storleken på de lokala arbetsmarknaderna. Det blir lättare för att företag att hitta människor med önskvärd kompetens.

Fler kan tänka sig att pendla längre 

Om man inte behöver pendla alla dagar i veckan så kan många godta längre pendlingstider till jobbet. Man kan därför tänka sig att ha sin arbetsgivare på betydligt större avstånd än tidigare. På tåget går det dessutom att utföra vissa arbetsuppgifter, vilket gör att en del av den längre vistelsen ombord kan räknas som arbetstid.

Tore Englén, seniorkonsult och regionalekonomisk analytiker på WSP

– Villigheten till längre pendlingssträckor speglar direkt av sig på arbetsmarknaden, berättar Tore. En ökad acceptans för längre pendlingstider ökar också storleken på de lokala arbetsmarknaderna. Det blir lättare för att företag att hitta människor med önskvärd kompetens. Och tvärtom, dina chanser att hitta en anställning där du verkligen får användning för dina unika erfarenheter och kompetenser ökar.

Även våra boendemönster kan påverkas framöver. Generellt är prisbilden på bostadsmarknaden lägre ju längre bort du kommer från storstäderna. Det är i storstäderna många av jobben finns, men om du kan tänka dig att pendla en längre sträcka till jobbet så ökar chansen att hitta en bra bostad. Villan som passar hela familjen till exempel, till en rimlig kostnad med förskola, skola och fritidsaktiviteter nära.

Största genombrottet sedan bilismen

På 1950- och 60-talen revolutionerade bilåkandet Sverige. Bättre vägar byggdes, massbilismen utvecklades och vi behövde inte längre bo där vi jobbade. Enligt Tore Englén är distansarbetets genombrott det mest radikala som har hänt sedan bilåkandet slog igenom.

– Distansarbetet ger oss en slags frihetsreform där vi inte blir slavar på samma sätt under de höga bostadspriserna, menar Tore. Vi kan hitta andra mer prisvärda boenden och ändå ha kvar vår anställning. Allt tack vare ökade möjligheter till distansarbete och en större acceptans för längre pendlingssträckor.

Tågtrafiken får en nyckelroll

Avslutningsvis blickar Tore Englén in i kristallkulan. Om ett par decennier menar han att de riktigt långa pendlingssträckorna tack vare distansarbetes genombrott är vanligare. Men han pekar också på att detta medför betydande orättvisor på arbetsmarknaden. Industriarbetare, vårdpersonal och människor inom många serviceyrken riskerar att bli förlorare. Alla kan ju inte jobba hemifrån.

– Det är värt enormt mycket att slippa en del av arbetspendlingen och ha flexibiliteten att välja hur du förlägger din arbetstid. Kring detta behöver vi få till en dialog i samhället ur ett övergripande perspektiv. Saken borde till exempel redan nu tas upp i lönerörelsen, säger Tore.

– Hur som helst så kommer tågtrafiken framöver att ha en nyckelroll, om inget radikalt händer när det gäller teknikutvecklingen i vägfordon, så att de exempelvis blir självstyrande. Men det lär dröja ett tag tror jag, avslutar Tore.


Text: Magnus Pamp.
Tidigare publicerad i vårt ombordmagasin Hit&Dit (våren 2023).
Läs Hit&Dit här

Aktuellt

Tåg i Bergslagens dubbeldäckare vid en perrong. Ett utropstecken är placerat över bilden för att markera att informationen är viktig.

Reducerad trafik fram till sommaren

Vår trafik är drabbad av omfattande störningar. Personalbrist är en stor orsak. Utifrån förutsättningar som finns är planering gjord för trafiken till och med 29 juni.