Tåg i Brgslagens olika fordonstyper - en Regina till vänster och en ER1 till höger.

Vilket fordon kommer jag att åka med?

Tåg i Bergslagen har två typer av fordon – Regina och dubbeldäckaren ER1. Här kan du se vilka avgångar som körs med det nyaste fordonet ER1.

I vår fordonsflotta har vi två typer av fordon: Regina med två vagnar samt den mer moderna ER1 (dubbeldäckare) med fyra vagnar. För tillfället används ER1 enbart på linje 55 (Bergslagspendeln). Efter sommaren 2024 planerar vi att börja köra ER1 på linje 50 (Dalabanan) och linje 53 (Bergslagsbanan), förutsatt att tillräckligt många lokförare har fått utbildning för att kunna köra dessa fordon.

Här på denna sida kan du se vilka avgångar som är schemalagda att trafikeras av ER1-fordon enligt vår grundplan. Det är viktigt att notera att fordonstypen kan komma att ändras vid till exempel banarbeten, fordonsbrist eller trafikstörningar.

Tåg i Bergslagens nyaste fordon ER1 är en dubbeldäckare med fyra vagnar
Tåg i Bergslagens Regina har två vagnar.

Planerade avgångar med ER1

Sträcka: Ludvika-Fagersta-Västerås
Period: 10 december 2023 – 29 juni 2024

Tågnummer med ER1, måndag-fredag

8000, 8001, 8004, 8005, 8008, 8009, 8012, 8013, 8016, 8017, 8020,
8021, 8024, 8025, 8028, 8029, 8033, 8034, 8035, 8038, 8040, 8044,
8045, 8048, 8049, 8050, 8052, 8053 och 8095

Tågnummer med ER1, lördagar 

8060, 8069, 8072, 8081 och 8084

Tågnummer med ER1, söndagar

8061, 8064, 8073, 8076 och 8085


Aktuellt

Tåg i Bergslagens dubbeldäckare vid en perrong. Ett utropstecken är placerat över bilden för att markera att informationen är viktig.

Reducerad trafik fram till sommaren

Vår trafik är drabbad av omfattande störningar. Personalbrist är en stor orsak. Utifrån förutsättningar som finns är planering gjord för trafiken till och med 29 juni.