Tåg i Bergslagens dubbeldäckare ER1 vid Virsbo station. Solen står lågt på himlen

Förtydliganden kring förändringar i Tåg i Bergslagens trafik

Från och med den 10 december blir det en hel del tidtabellsförändringar i Tåg i Bergslagens trafiksystem. Syftet med förändringarna är att förbättra trafiken och erbjuda mer och bättre trafik på sträckor där flest resenärer reser. Det innebär tyvärr att det även blir försämringar för en del av våra resenärer.
  • Störst förändring i utbud av tågtrafik blir det på sträckan Gävle – Fagersta – Örebro. Här kommer det att bli en kraftig trafikreducering måndag-fredag. Trafiken efter 10 december kommer att bestå av en tur i vardera riktning Avesta Krylbo-Örebro C och en tur i vardera riktning Fagersta C-Gävle C, med fokus på pendlingsmöjlighet till Örebro respektive Gävle. Tidigare gick det 4-5 turer i vardera riktning.
  • Även trafiken mellan Hallsberg – Mjölby kommer att minska på vardagar från åtta till fem avgångar i vardera riktning.
  • Den sena kvällsturen från Stockholm, via Sala, till Falun på vardagar tas bort. Skälet är att  få resenärer utnyttjade avgången. Även avgången kl.16.29 från Falun tas bort.  

Förändringarna görs för att kunna satsa på trafik där flest resenärer utnyttjar den. Från och med den 10 december utökas trafiken kraftigt på sträckan Västerås – Fagersta, samt fler och bättre förbindelser längs med sträckan Gävle – Borlänge – Örebro.

Läs mer om förändringarna och satsningarna i vår trafik, och om just ditt tåg påverkas: Ny tågplan, nya tidtabeller.

Tåg i Bergslagen arbetar på uppdrag av de fyra ägarregionerna Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro län. Trafiken följer det Långsiktiga programmet som beskriver det överenskomna trafikutbudet över tid.


Tåg i Bergslagens dubbeldäckare vid en perrong. Ett utropstecken är placerat över bilden för att markera att informationen är viktig.

Fortsatta störningar i tågtrafiken

Vår trafik är drabbad av omfattande störningar. Personalbrist är en stor orsak. Utifrån de förutsättningar som finns har en plan tagits fram till och med 31 mars.

Tåg i Brgslagens olika fordonstyper - en Regina till vänster och en ER1 till höger.

Vilket fordon kommer jag att åka med?

Tåg i Bergslagen har två typer av fordon – Regina och ER1. Här kan du se vilka avgångar som körs med det nyaste fordonet ER1.

Tåg i Bergslagens dubbeldäckare ER1 på spåret i en skogsmiljö.

Flera nyheter när Tåg i Bergslagen framtidssäkrar trafiken

Mycket kommer att vara sig likt, men även en del nyheter väntar när VR Sverige AB blir ny operatör för Tåg i Bergslagen. Den 10 december är det dags.