Förbättringsarbete mellan Ludvika–Fagersta

På grund av Trafikverkets arbete mellan Ludvika och Fagersta måste tidtabellen justeras och bussersättningar går mellan Ludvika och Fagersta.

Trafikverket genomför ett förbättringsarbete för sträckan Fagersta – Ludvika. Sträckan som idag hanteras manuellt ska bli möjlig för Trafikverket att fjärrstyra. Syftet med fjärrstyrningen är att sträckan ska bli säkrare, flexiblare och ge en ökad punktlighet och robusthet. Trafiken påverkas under arbetet eftersom tågens hastighet sänks på en större del av sträckan. Arbetet uppskattas pågå under hösten till och med 30 november.

Hastighetsnedsättningen påverkar trafiken mer än vad som var planerat. Punktligheten har därför försämrats kraftigt och även inneburit inställda avgångar.

Anpassad tidtabell från och med den 31 augusti

En tillfällig tidtabell för sträckan finns på sidan tidtabeller.

På grund av hastighetsnedsättningen gör vissa tåg inte uppehåll i Fagersta N, Vad och Söderbärke. Resande till och från Fagersta N, Vad och Söderbärke på berörda avgångar hänvisas till ersättningstrafik som trafikerar Fagersta C – Ludvika.

Den tillfälliga trafiklösningen gäller endast måndag till fredag, lördag och söndag går tågen enligt ordinarie tidtabell.

Ersättningstrafik kommer att gå mellan Ludvika och Fagersta C via mellanliggande stationer (även Fagersta Norra). För dig som reser till eller från Fagersta Norra med tåg innebär det att du behöver anpassa din resa till eller från Fagersta C.

Vi jobbar tätt med Trafikverket för att snart det är möjligt återgå till normal trafik igen.

Ny vd till Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen anställer ny vd. Maja Rapp tillträder den 1 maj. Maja kommer närmast från SJ där hon arbetat som affärschef.

Tyst avdelning på tågen

Det kommer inom kort att finnas en tyst avdelning ombord på våra Regina-fordon så snart uppsättningen av informationsskyltar är klar.

Nya tåg till Tåg i Bergslagen

TiB:s x14-tåg ska bytas ut mot nya moderna tåg. Det innebär bättre komfort, och kanske även tätare trafik i framtiden.