Bergslagspendeln behöver bättre tågtrafik

Bra och bekväm pendling är viktig för tillväxten i en region. Därför kräver BIG, Bergslagens intressegrupp, högre standard och tätare trafik på Bergslagspendeln.

En väl fungerande järnväg i Bergslagen är viktigt – av många anledningar. För miljön och klimatet är spårbunden trafik som bekant att föredra framför andra transportslag. För jobben är det en förutsättning: Det krävs bra pendlingsmöjligheter för att attrahera kompetens till företagen i regionen, samtidigt som pendlingen ger alla som bor här tillgång till en större arbetsmarknad.

Bergslagspendeln mellan Ludvika och Västerås är just ett sådant viktigt pendlingsstråk, och att tågtrafiken på den här sträckan fungerar bra är en viktig nyckel till regionens tillväxt.

– Möjligheten till bra och bekväm inpendling är mycket viktig. Vår vision är att man ska kunna kliva på tåget i Västerås och sitta bra och bekvämt, med fungerande wifi och en kopp kaffe, och jobba hela vägen upp till Ludvika, säger Lars Lindblom, vd för Samarkand2015, det regionala utvecklingsbolaget i Ludvika och Smedjebacken.

BIG för bättre tågtrafik
Samarkand2015 är ansvarigt för samordning av arbetet i BIG, Bergslagspendelns intressegrupp. I BIG ingår samtliga kommuner längs Bergslagspendeln, företagen Epiroc, Fagersta Stainless, ABB och Ovako samt regionerna Västmanland och Dalarna. BIG har i flera år arbetat hårt för att få till stånd nödvändiga förbättringar på Bergslagspendeln.

– Vårt mål är att få till så bra och funktionell tågtrafik som möjligt. Tillförlitligheten är viktig! Att man kan lita på att tågen går och kommer fram i tid är en grundfaktor för att resenärer ska välja tåget, och det är ett område där det finns utmaningar idag, säger Lars Lindblom.

”Vi för diskussioner i positiv anda med både TiB och dess ägare. Jag tror att alla inblandade ser behovet av förbättringar. Det går inte att bara sitta och klaga.” 

 

Lars Lindblom, vd för Samarkand2015.

Gemensamma ansträngningar
Förra året skrev BIG tillsammans med Trafikverket och Region Västmanland under en avsiktsförklaring om samfinansiering av ett antal strukturåtgärder längs Bergslagspendeln. Dit hör bland annat det länge eftertraktade mötesspåret mellan Ramnäs och Brattheden, ställverksbyten och trimning av bomanläggningar.

– BIG har en långsiktig strategi, men vi vill att det ska hända saker i närtid också. Allt kan inte ske 2070, utan det måste hända saker i nutid också. Här kan kommunerna påverka en del, som att det är snyggt och prydligt vid stationerna och lätt att ta sig dit, säger Lars Lindblom.

Nu vill BIG skriva en avsiktsförklaring även med Tåg i Bergslagen, den här gången om trafikeringen av Bergslagspendeln. Och eftersom alla kommunalråd sitter med i BIG säger Lars Lindblom att det finns politisk förankring bakom gruppens krav på tätare trafik och bättre standard på tågen.

– Vi för diskussioner i positiv anda med både TiB och dess ägare. Jag tror att alla inblandade ser behovet av förbättringar. Det går inte att bara sitta och klaga, i stället måste vi hjälpas åt att göra något åt trafiksituationen. Ytterst krävs ett politiskt beslut; ägargruppen måste bestämma sig för att satsa på tåg.

Fotnot: Det är regionerna Dalarna, Västmanland, Örebro och Gävleborg som är Tåg i Bergslagens ägare.

 


 

Hugo Oljemark, Vd Tåg I Bergslagen

Hugo Oljemark, Vd Tåg I Bergslagen

Hallå där Hugo Oljemark, vd Tåg i Bergslagen!

Bergslagens intressegrupp vill att ni ska skriva under en avsiktsförklaring om tätare trafik och högre standard på tågen. Vad krävs för att få till stånd tätare trafik?

– För att vi ska kunna köra fler avgångar så måste först mötesplatsen mellan Ramnäs och Brattheden bli klar. Enligt Trafikverkets planer blir den färdig år 2023, men om regionen prioriterar upp projektet kanske det går att få den klar tidigare. Innan dess blir det inte någon förbättring i turtätheten.

Hur ser det ut med standarden på tågen, kommer den att höjas?

– Jag hoppas det. År 2022 försvinner de x14-tåg som trafikerar Bergslagspendeln idag, och eftersom det är tre års leveranstid på nya tåg behöver TiB:s ägare bestämma i år hur de vill göra med nya tåg. Under våren ska våra ägare presentera en behovsanalys, men om inget beslut sedan fattas så blir resultatet precis tvärtemot vad vi önskar, det kommer att blir färre avgångar i framtiden för att vi inte har några fordon att köra.


Text: Hit&Dit/Lena Bergman 

 

Kundforum

Kundforum

Tåg i Bergslagen Kundforum är till för dig och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Läs mer här

Tidtabeller

Tidtabeller

Här kan du se hela tidtabeller för alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Läs mer här

Förseningsersättning

Förseningsersättning

Vi gör allt för att du ska komma fram i tid, men ibland går det inte vår väg, då ersätter vi dig. Läs mer här

Hittegods

Hittegods

Har du tappat eller glömt något på våra tåg? Börja med att registrera dina kvarglömda saker här. Läs mer här