Biljetter

Du behöver en biljett för att åka tåg. Biljetten ska köpas innan du kliver ombord. Enklast köper du biljetten på sj.se.

Välj den biljett som passar dig

Tåg i Bergslagen säljer inga biljetter utan du köper din biljett från SJ eller länstrafiken. Beroende på hur ofta och var du reser kan det finnas olika alternativ. Här kan du läsa mer om olika biljetter.

Enkelbiljetter

TiB enkelbiljett köper du enklast via SJ. För dig som är ungdom, student eller reser med barn finns det rabatter.

Pendlarbiljetter

För dig som pendlar med Tåg i Bergslagen finns olika alternativ på pendlarbiljetter beroende på var du reser.

Bergslagskortet – ett pendlarkort för hela Bergslagen

Du som har behov att resa ofta i hela Tåg i Bergslagens system kan köpa Bergslagskortet. Med Bergslagskortet reser du på samtliga Tåg i Bergslagens avgångar under 30 dagar eller 365 dagar. Kortet är opersonligt och finns för resenärskategori vuxen. Bergslagskortet gäller inte på buss eller anslutande länstrafik. Produkten är ett fysiskt plastkort.

Bergslagskortet säljs av Dalatrafik.

Skol- och sjukresor

För skolresor är det respektive länstrafiks biljettsortiment och regler som gäller. För sjukresor beror reglerna på i vilken region du är bosatt. Kontakta din region för mer information.