Ersättning vid försening

Vårt mål är att du ska få en bekväm och punktlig resa, men ibland lyckas vi inte fullt ut. Blir förseningen långvarig har du bland annat rätt till ersättning vid försening.

Sök ersättning för kombinerad resa – Resplusresa

En Resplusresa är om du har rest med Tåg i Bergslagen och ett anslutande tåg-, buss eller färjebolag (en kombinerad resa) och din biljett är märkt med RESPLUS. Då gäller speciella regler för ersättning. Du ansöker då om ersättning vid försening via länken nedan.

Sök ersättning för resa med Tåg i Bergslagens enkelbiljett eller Bergslagskortet

Om du endast rest med Tåg i Bergslagens enkelbiljett eller Bergslagskortet, ansöker du om ersättning vid försening via länken nedan.

Reser du med annan biljett?

Om du reser med en biljett från Dalatrafik, Länstrafiken Örebro, X-trafik eller VL på Tåg i Bergslagen ansöker du om förseningsersättning hos deras respektive kundservice.

Om du reser med Movingo på Tåg i Bergslagen ansöker du om förseningsersättning hos Länstrafiken Örebro eller VL, beroende på vilket län din resa startar i. Startar du resan i Östergötland ansöker du om förseningsersättning hos Länstrafiken Örebro.

Om du reser med SJ årskort med resplustillägg på Tåg i Bergslagen och blivit försenad ansöker du om ersättning i samma formulär som för TiB-biljett. Ange ”annan biljett”.

Dina rättigheter

Ersättningen när tåget är försenat baseras på hur långt tåget åker från startstation till ändstation, inte hur långt du som passagerare reser med tåget.

För resor med tåg som kör en stäcka som är 150 km eller längre gäller Tågpassagerarförordningen (EU 2021/782). För resor med tåg som kör en kortare stäcka än 150 km gäller lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) .

Läs mer om dina rättigheter vid försening i våra resevillkor.

Du behöver anmäl ditt konto för utbetalning av ersättning

Vi använder oss av Swedbanks Utbetalningssystem (SUS) för utbetalning av ersättning. Om du inte redan har ett registrerat konto hos SUS behöver du registrera dig. Du behöver bara göra det en gång och du gör det på Swedbanks hemsida för kontoregister.

Vi betalar endast ut ersättning till det konto som är kopplat till ditt personnummer i Swedbanks utbetalningssystem. Om du önskar få utbetalningen till ett företagskonto, kontakta kundservice innan du gör ditt förseningsanspråk.

OBS! Om du inte anmäler ditt konto till SUS får du en utbetalningsavi som du behöver lösa in. Utbetalning på avi medför en längre handläggningstid och en kostnad kan tillkomma vid inlösen

Vi hjälper dig under resan

Om du reser eller ska resa med ett tåg som går en längre sträcka (150 km eller längre) och blir försenad så hjälper vi dig att så snart som möjligt nå din slutdestination. Vi hjälper dig också att planera möjliga resealternativ, t ex boka om din biljett till annat tåg. Om förseningen är 60 minuter eller mer har du rätt att få assistans i form av förtäring och logi (vid behov) under förutsättning att detta är praktiskt genomförbart. Du har även rätt att avbryta din resa och få pengarna tillbaka.

Om tåget blir försenat, inställt eller om du missar en anslutning och vi inte meddelar dig möjliga alternativ för ombokning inom 100 minuter från din planerade avgångstid, har du rätt att själv ordna en ersättningsresa med tåg eller buss. Du får då ersättning för nödvändiga och rimliga kostnader för ersättningsresan.

Om du tänker resa med ett tåg som går en kortare sträcka (kortare än 150 km) och tåget befaras bli minst 20 minuter sent kan du använda ett annat skäligt färdmedel och få ersättning för det. Den högsta ersättningen du kan få är 1 433 kronor per resa. Har du inte löst biljett i förväg sänks ersättningen med biljettpriset.

Se om ditt tåg kör en sträcka längre än 150 km

Vilken ersättning har du rätt till?

Om tåget du reser med blir försenat har du, om inte annat anges i Resevillkoren, rätt till förseningsersättning.

Detta gäller för tåg som kör 150 km eller längre (räknat från tågets första till sista station):

  • Vid 60 minuters försening eller mer ersätter vi 25% av biljettpriset
  • Vid 120 minuters försening eller mer ersätter vi 50% av biljettpriset

Detta gäller för tåg som kör en kortare sträcka än 150 km (räknat från tågets första till sista station):

  • Vid 20 minuters försening ersätter vi 50% av biljettpriset
  • Vid 40 minuters försening ersätter vi 75% av biljettpriset
  • Vid 60 minuters försening ersätter vi 100% av biljettpriset

Detta gäller för resa som omfattar två eller flera efter varandra följande tågsträckor:

Om du har en kombinerad resa som omfattas av två eller fler efter varandra följande tågsträckor som trafikeras med tåg som kör 150 km eller längre ersätter vi dig enligt Tågpassagerarförordningen baserat på det totala biljettpriset. Vi ersätter dig på samma sätt om din resa består av enbart Tåg i Bergslagen-tåg där minst ett tågs sträckning är längre än 150 km, om inte det regelverk som gäller för tåg som går kortare än 150 km är mer förmånligt för dig.

Om du har en kombinerad resa som omfattas av två eller fler efter varandra följande tågsträckor som trafikeras med tåg som kör 150km eller kortare ersätter vi dig enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter baserat på det totala biljettpriset.

Kvitton för utlägg

När du söker ersättning för utlägg behöver du bifoga digital kopia eller bild av ditt kvitto. Kvittot i original behöver du spara till ärendet är avslutat, då de kan komma att begäras in.

Ersättning Bergslagskortet

Ersättning vid försening baseras på snittpriset per resa. För att få fram snittpriset delas Bergslagskortets pris med faktor 264. Därefter beräknas ersättningsbeloppet ut baserat på hur långt tåget kör och hur stor förseningen var (se ersättningsnivåer ovan). Den totala förseningsersättningen under biljettens giltighetstid kan inte överskrida inköpspriset.