Kamerabevakning

Texten gäller från och med 10 december 2023.

På Tåg i Bergslagens dubbeldäckare ER1 finns trygghetskameror uppsatta. Tåg i Bergslagen är personuppgiftsansvarig i för dessa.

Vad är syftet med kamerabevakningen?

Vi på Tåg i Bergslagen vill att du som reser med oss ska känna dig trygg och säker. Vi använder därför trygghetskameror för att förebygga och förhindra brott och olyckor.

Tåg i Bergslagen utför en uppgift av allmänt intresse. Därför har vi enligt lag rätt att kamerabevaka i brottsförebyggande syfte, för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet samt olyckor.

Information om kamerabevakning

På de tåg som har kamerabevakning finns en bild med en kamerasymbol och information uppklistrad på någon av dörrarna när du kliver ombord. Där kan du bland annat se vem som är personuppgiftsansvarig, information om dina rättigheter och vilka nummer du kan ringa för vidare information om kamerabevakningen.

Informationen är utformad enligt de riktlinjer som tagits fram av Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) om kamerapiktogram och information gällande kamerabevakning

Vad används filmerna till?

Filmmaterial lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter, till exempel Polismyndigheten, om uppgifterna behövs för att utreda brott. Polismyndigheten inkommer då med en begäran till Tåg i Bergslagens kundservice om utlämning.

Tåg i Bergslagens kundservice följer särskilda instruktioner för utlämning av film från kamerabevakning.

Hur länge sparas filmerna?

Bilder där du kan kännas igen räknas som personuppgifter. Varken VR Sverige eller Tåg i Bergslagen kan söka igenom filmer från kamerabevakning på våra fordon. Vi kan därför inte svara på frågan om du finns med på någon övervakningsfilm, och kan inte heller söka fram och radera filmer där du finns med.

Personuppgifter

Bilder där du kan kännas igen räknas som personuppgifter. Varken VR Sverige eller Tåg i Bergslagen kan söka igenom filmer från kamerabevakning på våra fordon, eftersom vi inte använder automatisk bildigenkänning. Vi kan därför inte svara på frågan om du finns med på någon övervakningsfilm, och kan inte heller söka fram och radera filmer där du finns med.

Kroppskameror

VR Sverige, som är operatör för Tåg i Bergslagen, använder sig i vissa fall av kroppskameror. VR Sverige är personuppgiftsansvarig för dessa. Läs mer på: vrsverige.com/kameror


Här kan du läsa hur vi hanterar personuppgifter i Tåg i Bergslagens integritetspolicy.

Om du har frågor eller synpunkter på hur Tåg i Bergslagen hanterar kamerabevakning och dina personuppgifter, är du välkommen att höra av dig till oss på mejl: info@tagibergslagen.se.

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Integritetsmyndighetens hemsida: Integritetsskyddsmyndigheten | IMY