Vd har ordet: Stora problem men en ljusnande framtid


Stora problem men en ­ljusnande framtid? Det första halvåret 2018 innebar stora problem med tåg­trafiken. Först ställde en sträng vinter till problem i form av snö och is i spår och växlar, plus att vi fick problem med att våra fordon behövde mer verkstadstid. Sedan blev det en varm och torr sommar vilket innebar solkurvor på och bränder intill spåren.  Nu ser vi med tillförsikt fram emot höstens mera normala väderförhållanden. Trafiken fungerar bättre just nu, vi har lite problem att det saknas personal, men det är relativt lätt att åtgärda.

Sett till antalet störningstimmar är ökningen stor när vi jämför första halvåret 2018 med motsvarande tid förra året. Nu arbetar vi tillsammans med Trafikverket för att antalet störningstimmar ska minska.

Den sträcka vi haft mest problem med är sträckan mellan Ludvika och Västerås, den så kallade Bergslagspendeln. Där har vi justerat tidtabellen något för att göra den robustare, och under den korta tid som vi kört med den nya tidtabellen (utan infrastrukturfel) så har punktligheten förbättrats avsevärt.

På liknande sätt studerar vi nu vad som kan göras på andra sträckor. Vårt mål är att punktligheten ska förbättras avsevärt under andra halvåret 2018 och att antalet inställda tåg ska minskas.

I höst kommer vi äntligen att kunna erbjuda wifi ombord på våra tåg, och under våren 2019 kommer våra Reginatåg börja halvtidsupprustas, vilket bland annat innebär ny eller betydligt uppfräschad inredning.

Med förhoppning om en bra trafikhöst,
Hugo Oljemark Vd, Tåg i Bergslagen


 

Ny tidtabell på Bergslagspendeln från 13 aug

Tåg i Bergslagen - Bergslagspendeln

Måndag 13 augusti börjar en ny tidtabell att gälla på Bergslagspendeln (Ludvika – Västerås)

Syftet med förändringen är att öka robustheten i tidtabellen och speciellt med tågmötena i Ängelsberg. Därmed ökar robustheten för hela systemet. Det medför att tågen i riktning Ludvika-Ängelsberg går ca 3–4 min tidigare än idag och Ängelsberg–Ludvika ca 2–3min senare än idag. På sträckan Ängelsberg–Västerås kan det också förekomma minut-justeringar men i mindre omfattning. Observera också att ändringarna endast gäller måndag–fredag. Lördag och söndag är tiderna oförändrade.

Se ny tidtabell här >


Trafik leds om till Norrköping på grund av banarbete mellan Motala och Mjölby

Tillfällig linje Hallsberg - Norrköping

Under 9 juli-12 augusti (v28-v32) kommer Trafikverket att genomföra ett banarbete på sträckan mellan Motala och Mjölby. Tågen kommer under banarbete att ledas om och istället trafikera sträckan Hallsberg – Norrköping. I Norrköping ansluter Tåg i Bergslagens tåg mot fjärrtågen. I Norrköping sker byte för resenärer till Östgötapendeln, SJ-regional, SJ-Snabbtåg, SJ-IC tåg eller med Östgötatrafikens bussar. Sträckan Hallsberg – Mjölby kommer ej att ersättas med buss utan hänvisas till Östgötatrafikens utbud.

Se tillfällig tidtabell Hallsberg-Norrköping som PDF.

Berörda tåg nedan. 

Söderut Norrut
8161 8116
8163 8168
8165 8170
8167 8152
8159 8172
8169 8174
8171 18180
8173 18182
8175
8177

 

 

Regeringens plan för infrastrukturen – glädjeämnen för TiB


I början av juni presenterade regeringen den nationella planen för infrastrukturen mellan 2018 och 2029. Den innebär en satsning på totalt 700 miljarder kronor – den största järnvägssatsningen i modern tid. I planen ryms såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur.  

För Tåg i Bergslagens del finns en del matnyttigt i planen.

– Vi kommer till exempel att få glädje av att man bygger ut det som kallas ”samtidig infart” på en del mötesstationer. Det innebär att man kan låta två tåg komma in samtidigt till mötesstationen från varsitt håll, något som sparar två-tre minuter i tågmötet. Det är bra både för att det blir lättare kan ta igen småförseningar, men också för att man i slutändan kan få plats med fler tåg på sträckan, säger Eje Larsson på Tåg i Bergslagen.


”Vi kommer till exempel att få glädje av
att man bygger ut det som kallas ”samtidig infart”
på en del mötesstationer.
Det innebär att man kan låta två tåg komma in
samtidigt till mötesstationen från varsitt håll,
något som sparar två-tre minuter i tågmötet.”

På Dalabanan mellan Uppsala och ­Borlänge pågår redan arbetet med sam­tidig infart, och i och med den nya planen kan det arbetet också starta i bland annat Hedemora och Säter, samt vid de flesta mötesstationerna mellan Sala och Borlänge.

På Bergslags­pendeln ska ett projekt för att fjärrstyra sträckan Fagersta – Ludvika starta. Projektet ska vara klart till tidtabells­skiftet i december 2020 och innebär att man då utöver Smedjebacken även kommer att kunna ha tågmöten i Söderbärke. Eftersom en del plankorsningar ska stängas ­eller få ökat skydd kommer dessutom vissa hastighetshöjningar att kunna göras mellan Fagersta och Ludvika.

– Det kommer att vara välgörande för punktligheten på hela Bergslagspendeln, säger Eje Larsson.

Eje Larsson, Tåg i Bergslagen.

Eje Larsson, trafikplanerare Tåg i Bergslagen.

 

Text: Lena Bergman


 

Ta tåget till IKEA Borlänge – åk gratis hem

Ta tåget till IKEA Borlänge och åk gratis hem

Nu blir det enklare och bekvämare att handla inredning miljövänligt. Tåg i Bergslagen och IKEA Borlänge samarbetar – och bjuder varuhusets tågåkande kunder på returresan.

Tåg i Bergslagen och IKEA i Borlänge har startat ett samarbete som gör det förmånligare för shoppingsugna att välja tåget när de besöker IKEA-varuhuset. Från den 25 juni får alla som registrerar sitt IKEA Family-kort i kassan när de handlar, och sedan visar kvittot på tåget, åka gratis hem.

– IKEA Borlänge är Sveriges mest centrala IKEA. Att vi ligger precis vid Centralstationen innebär en unik möjlighet att ta tåget hit, och det känns fantastiskt att vi nu kan underlätta för våra kunder att välja tåget när de besöker oss, säger Mick Evertsson, försäljningschef på IKEA Borlänge.

Att ta tåget till IKEA handlar inte bara om ett enkelt sätt att resa. Hållbarhetsfrågor är centrala för IKEA, och samarbetet med Tåg i Bergslagen rimmar väl med ambitionen att ha en positiv inverkan på människor och miljö.

– Det finns ett viktigt hållbarhetsperspektiv i vårt samarbete med Tåg i Bergslagen, och det känns riktigt bra att kunna erbjuda ett miljövänligt alternativ för att ta sig hit, säger Mick Evertsson.

På Tåg i Bergslagen är man glada över ännu en möjlighet att visa att det är både enkelt, bekvämt och okomplicerat att ta tåget.

– Vi är stolta över att kunna genomföra det här samarbetet med IKEA Borlänge. Köpcentrum ligger oftast utanför städer och att åka kollektivt till dem brukar tyvärr vara svårt. Med IKEA alldeles bredvid Centralstationen är Borlänge ett lysande undantag, säger Hugo Oljemark, vd Tåg i Bergslagen.

 


VILLKOR FÖR ERBJUDANDET:

  • Från och med 25 juni kan medlemmar i IKEA FAMILY åka tåg gratis hem från IKEA i Borlänge.
  • Erbjudandet gäller för maximalt två vuxna och tre medföljande barn på Tåg i Bergslagens avgångar till och från Borlänge utan byten.
  • På returresan: visa upp den använda tågbiljetten till Borlänge, plus IKEA-kvittot med IKEA Family-nummer.
  • Tur och returresa måste ske samma dag.
  • Erbjudandet gäller ej resa med SJ:s avgångar (dvs SJ-tåg).
  • Erbjudandet gäller endast resande med enkelbiljett från Tåg i Bergslagen (SJ/TiB).
  • Erbjudandet gäller ej i kombination med länskort/länsbiljett.
  • Kvittot gäller för returresa till avreseorten.
  • I det fall man önskar resa vidare köper man biljett från där returresan slutar (dvs avreseorten).

Ja till mötesspår på Bergslagspendeln


Vill se spårbygge. Region Västmanland säger ja till bygget av mötesspår på Bergslagspendeln mellan Ramnäs och Brattheden. I mars gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring för projektet.

– Med ett mötesspår kan vi korta restiden på sträckan mellan Västerås och Fagersta till 49 – 50 minuter. Förutom att resenärerna får kortare restid innebär det också att vi kan använda våra tåg effektivare, säger regionrådet Tommy Levinsson (S).

Avsiktsförklaringen reglerar ansvarsför­hållanden och finansiering av projektet mellan Region Västmanland, Trafikverket och Bergslags­pendelns intressegrupp. Förutom mötesspår omfattar projektet också bland annat byte av ställverk, trimning av bomanläggning och förbättring av stationsmiljöerna för resenärer.

Dubbelspår i Brattheden effektiviserar tågtrafiken

Ett mötesspår på Bergslagspendeln mellan Ramnäs och Brattheden gör att restiden kortas på sträckan och att tågen kan utnyttjas effektivare.

Text:Hit&Dit


Ökad takt i tågverk­staden för att klara vinterns skador

Den kalla och snörika vintern har ställt till det för tågen i Bergslagen. Skadade tåg som varit inne på verkstaden i stället för ute i trafik har lett till inställda turer.

Det har varit en tuff vinter för tågtrafiken i Tåg i Bergslagens område med mycket snö och kyla. Ovanligt många skador på tågen och en större mängd viltolyckor har tidvis gjort att många tåg stått inne på verkstad. SJ har inte haft kapacitet nog att hantera alla dessa skador vilket har inneburit inställda turer – och problem för resenärerna. SJ har under vintern satt in extra verkstadsresurser för att försöka få så många fordon som möjligt i trafik.

– Vi är väl medvetna om att situationen är ohållbar för de resenärer som drabbas. Man ska kunna lita på att tåget går som planerat och vi gör allt vi kan för att komma tillbaka i normal drift så fort som möjligt, säger Niclas Härenstam, presschef på SJ.

 

…vi gör allt vi kan för att komma tillbaka
i normal drift så fort som möjligt.

 

Känslig elektronik skadas

Tåg i Bergslagens Reginatåg har mycket teknik under vagnarna som riskerar att skadas när snö och is letar sig in. Is som fryser runt makadam på spåret riskerar också att slå sönder både hjul och hjulaxlar. SJ har tillsammans med underhållsleverantören ökat takten i verkstaden för att snabbare laga trasiga tåg och få ut dem i trafik igen.

– En bra snöröjning är också ett måste eftersom inga tåg är gjorda för att röja snö. Vi kan konstatera att Trafikverkets entreprenörer har haft en varierande förmåga, säger Niclas Härenstam.

Mycket snö i skog och mark gör även att viltet oftare letar sig upp på spåret, helt enkelt för att det är lättare att ta sig fram där. I år har antalet viltolyckor varit ovanligt många.

– Nästan 40 älgar har fått sätta livet till. I fronten på tågen finns känslig elektronik som ofta skadas vid en viltolycka, säger Niclas Härenstam.

Ansök om ersättning

Vid störningar sätts ersättningsbussar in. Är tågtrafiken tät kan det ibland vara snabbare att vänta på nästa avgång, vilket gör att SJ tidvis hänvisar till nästa avgång. Är tåget inställt får resenären fritt boka om sin resa eller få den återbetald. Resenärer som reser med länskort ansöker om förseningsersättning från sitt länstrafikbolag.

Känslig teknik under vagnarna skadas av snö och is.

 

Text:Hit&Dit


Vd har ordet: Händelsrikt 2017 ska bli stabilt 2018


Broras och billigare resor. Det har gått ett år sedan SJ tog över Tåg i Bergslagen-trafiken och det har varit ett händelsefyllt år. Vi har haft ett bra samarbete med SJ, som reducerat den generella prisnivån för tågbiljetterna så att det för de allra flesta har blivit billigare att resa med våra tåg. Vi har fått en direktförbindelse mellan Mora och Mjölby som möjliggör resor mellan Dalarna och Skåne/Danmark med endast ett byte. Vi har kunnat validera länskortbiljetterna med vår mobilapplösning, vilket gjort biljettkontrollerna ombord snabba och enkla.

Dessvärre har trafiken störts av två stora olyckor i Ludvika, ett broras och en tågurspårning, vilket medfört att vi totalt fått sätta in 1300 ersättningsbussturer runt Ludvika. Under hösten har vi även haft problem med att det saknats fordon och har därför tvingats ställa in vissa turer. Ett långdraget banarbete mellan Ludvika och Västerås medförde en hel del förseningar under hösten, men nu är det arbetet klart.

Wifi. Tillsammans med Transitio genomfördes en upphandling av wifi ombord på tågen, men på grund av en segdragen överklagandeprocess kommer wifi troligtvis först till sommaren 2018 i stället för sommaren 2017 som planerat var.

Stabilare trafik. Till 2018 ser vi fram emot en stabil och robust trafik utan större incidenter (vi slipper -gärna 2 x Ludvika!) så att vi kan minska förseningarna och reducera antalet inställda tåg. Vi förtätar trafiken mellan Falun och Gävle samt mellan Fagersta och Västerås så att det går ett tåg i halvtimmen när pendlingen är som störst på morgonen och eftermiddagen.

Hugo Oljemark, Vd Tåg i Bergslagen

Väl mött i tågtrafiken!

Hugo Oljemark
Vd, Tåg i Bergslagen

Stefans resor går som på räls

Bo på landet och arbeta i stan. För Stefan Östblom betyder det ­trivsel på hemmaplan och intressanta utmaningar på jobbet.
Och tack vare tåget går resorna mellan Torsåker och Gävle som på räls.

Livskvalitet. Trygghet. Rimliga boendekostnader. Det finns flera anledningar till varför många väljer att slå ner sina bopålar en bit ifrån storstadens arbetsplatser. Med väl fungerande kommunikationer fungerar det utmärkt att göra så. Sedan ett par år tillbaka jobbar Torsåkersbon Stefan Östlund i Gävle. Han väljer att ta tåget till jobbet.

– Om man inte behöver bilen i arbetet finns det faktiskt ingen ursäkt att ta den, säger Stefan.

Kostnader för bränsle och parkering och halkan om vintrarna är några av anledningarna till att Stefan låter bilen stå kvar hemma i Torsåker om dagarna. Tillsammans med sönerna, som går i skolan i Gävle, tar han istället promenaden den knappa kvarten hemifrån till stationen för att hinna med 6:58-tåget. En stund av familjärt umgänge, även om underbart är kort.

– När vi kommer fram till perrongen så försvinner grabbarna till sina kompisar, men det är väl helt i sin ordning, säger Stefan med ett skratt.

– Själv är jag en vanemänniska. Kliver ombord genom samma dörr och sitter tillsammans med samma medresenärer varje dag.

 

”Om man inte behöver bilen i arbetet
finns det faktiskt ingen ursäkt att ta den.” 

 

”En fördel med att pendla från Torsåker är att vi så lätt kan ta oss till en annan station. När grabbarna har sovmorgon tar de bussen till Storvik där de hoppar på ett senare tåg som kommer från Falun”, säger Stefan Östblom

Aldrig utan appen

Att åka tåg till och från jobbet fungerar för det mesta bra. Stefan använder den 35 minuter långa resan till att prata med pendlarbekanta, lyssna på musik eller sova. Är tåget någon minut försenat på morgonen så körs tiden oftast in på väg till Gävle.

– Nackdelen är om något tåg ibland blir inställt. Jag går aldrig hemifrån på morgonen utan att först kolla SJ:s app. Mitt tåg lämnar Fagersta klockan 6:01 och jag kollar alltid att det kommit iväg, säger Stefan.

– För mig är det viktigaste att kunna ta mig till jobbet. Men jag förstår dem som vill ha fler avgångar på helgerna, som äldsta grabben som vill ta tåget in till kompisar då. Och något senare tåg på kvällen vore inte fel, om man vill på bio eller så.

Vill arbeta med människor

Ett jobb på hemmaplan – för att slippa de dagliga resorna – är inget alternativ för Stefan. Förmånen att ha ett intressant arbete gör resan värd varje minut. Efter en lång karriär på Arbetsförmedlingen jobbar han idag på Krami. Tillsammans med en kollega från kriminal-vården och en från socialtjänsten hjälper han dem som på grund av sociala problem, ofta ett fängelsestraff, har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Många hamnar på rätt sida, fast vi tappar en del. Men vi är nöjda med varje individ som vi lyckas få rätsida på, säger Stefan.

Kramis kontor ligger perfekt för en pendlare, bara ett stenkast från järnvägsstation med inspirerande utsikt över Gavleån. Här möter Stefan deltagare och håller vägledningskurser. Med jämna mellanrum lämnar han kontoret för att besöka sina adepter på olika utbildningar, praktik- och arbetsplatser. Att jobba så här passar honom bra.

– Det blir lätt lite enkelspårigt på Arbetsför-med-lingen. Jag trivs bättre med att arbeta i samverkan med andra instanser som kompletterar varandra och tillsammans tänker på hela människan, säger han och fortsätter:

– Kontakten med människor i förändring, människor som är på väg åt rätt håll, är det bästa med mitt jobb. När tidigare deltagare kommer tillbaka för att berätta att det gått bra för dem blir jag riktigt glad. Men det är förstås tråkigt när det är någon som det inte går bra för.

 

”Jag trivs bättre med att arbeta i samverkan
med andra som kompletterar varandra
och tillsammans tänker på hela människan.”

 

Stefan Östblom Ålder: 49 år. Familj: Barnen Alexander 16 år och Joel 12 år. Bor: Torsåker. Gör: Arbetar på Krami i Gävle. Intressen: Fotboll och musik.

Fotbollen blev vägen in

Även om jobbet bitvis är tufft har Stefan inga problem att lägga det bakom sig när arbetsdagen är slut. En avkopplande tågresa till Torsåker hjälper kanske till. Efter 15 år i samhället känns Torsåker verkligen som hemma, något som Stefan säger att han har fotbollen att tacka för.

– Fritidsverksamheten är det bästa med Torsåker. Båda grabbarna spelar fotboll och jag är engagerad som ledare. Jag har kommit in i samhället i det samman-hanget och föreningen betyder otroligt mycket för min del.

Fotboll, mataffär, bensinstation, bank, förskola och skola. I Torsåker finns den viktigaste servicen, här finns prisvärt boende, det är fridfullt och nära till naturen. Förutsättningarna för en bra tillvaro är med andra ord goda.

– Det absolut nödvändigaste finns här. Och man vet ju förutsättningarna när man bor på landet, man förväntar sig inte att ALLT ska finnas. En fördel med att jobba i Gävle är att jag kan göra ärenden meddels språngmarsch på lunchen eller ta ett senare tåg hem, säger Stefan Östblom.


Flera järnvägar i Järnriket

Torsåker ligger i Hofors kommun, i gränslandet mellan Gästrikland och Dalarna. Bygden har djupa rötter i järnhanteringen och kallas ibland för Järnriket. Av de knappt 10.000 kommuninvånarna bor 3.000 i Torsåkers socken. För den som åker tåg finns flera möjligheter att ta sig hit. Till och från Hofors (Robertsholm) går tåg mot Falun/Borlänge/Örebro och Gävle. Till och från järnvägsstationen i Torsåker går tåg mot Avesta/Fagersta/Örebro och Gävle.


 

Text: Hit&Dit/Lena Bergman Foto: Stéfan Estassy


Invigning av morgonturen Skinnskatteberg – Fagersta – Västerås

 

Den 13:e december firar vi en ny avgång med lussefika från Elsa Andersons Konditori.

På Luciamorgonen den 13 december inviger Tåg i Bergslagen den nya tågavgången från Skinnskatteberg till Västerås. Tåget avgår från Skinnskatteberg kl 06:34, via Fagersta 06:48 och ankommer till Västerås klockan 07:49.

– Tåg i Bergslagen verkar för pendlingen i regionen. Täta avgångar på tider när människor reser till arbete och skola är mycket viktigt, och just fler avgångar under rusningstid är något som våra resenärer efterfrågar. Därför känns det bra att vi nu får ytterligare en avgång som gör det enklare att pendla med våra tåg, säger Hugo Oljemark, vd Tåg i Bergslagen.

Tack vare den nya avgången blir det halvtimmestrafik mellan Fagersta och Västerås på morgon och eftermiddag. Eftermiddagståget avgår 16:05 från Västerås, och efter ankomst till Fagersta fortsätter det till Skinnskatteberg. Den nya avgången gör det med andra ord möjligt att ta sig mellan Skinnskatteberg och Västerås utan byte både morgon och kväll.

Under invigningsturen bjuder Tåg i Bergslagen passagerarna ombord på kaffe och lussebullar från Elsa Andersons konditori i Norberg.

– Det känns roligt att kunna bjuda våra resenärer på något extra den här morgonen. Elsa Andersons konditori är en västmanländsk institution som ligger oss varmt om hjärtat, och ett av våra tåg är uppkallat efter Elsa Anderson, säger Hugo Oljemark.