Vi knyter samman de fyra Bergslagslänen

Tåg i Bergslagen knyter samman de fyra Bergslagslänen Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg. Vi grundades år 2000 och ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna.

Tåg i Bergslagens uppdrag är att driva och utveckla tågtrafik och kollektivtrafik i Bergslagsområdet, och vi arbetar för att öka möjligheterna för dem som bor här att pendla till arbetet eller studierna, resa i tjänsten eller på fritiden. Genom att arbeta för samordning mellan tågen och länstrafikbolagens bussar vill vi göra det enkelt att resa till och från orter i hela Bergslagen.

Tågtrafiken i vårt område är upphandlad. Från december 2023 är det VR Sverige AB som är ansvariga för trafiken och som kör och underhåller tågen på uppdrag av Tåg i Bergslagen.

Så reser du med oss

Undrar du något?
Här hittar är svaren på några av de vanligaste frågorna.

För att resa behöver du en biljett. Vanliga enkelbiljetter köper du enklast i SJ:s app eller på SJ.se. Det finns också andra typer av biljetter för pendling till exempel.

Köp din resa på SJ.se

Läs mer om biljetter

Enklaste sättet att se avgångstider är att använda Sök resa på startsidan.

Sök resa

Behöver du en fullständig tidtabell för en viss sträcka som också kan sparas och skrivas ut så hittar du det här.

Se tidtabeller

Tåg i Bergslagen trafikerar ett område som sträcker sig över Gävleborg, Västmanland, Dalarna och Örebro län. På linjekartan kan du se samtliga sträckor och stationer som vi trafikerar.

Se linjekartan

Vårt mål är att du ska få en punktlig resa, men ibland lyckas det inte till hundra procent. Blir förseningen långvarig kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om vilka villkor som gäller och ansök om ersättning där din resa är inköpt.

Läs och ansök om ersättning vid försening.