TÅG I BERGSLAGENS DATASKYDDSPOLICY

Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast 10 september 2020

Tåg i Bergslagen värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss.
I samband med aktiviteter och tävlingar kan det krävas att du lämnar ifrån dig uppgifter för att delta och som gör det möjligt för oss att kontakta dig. Dessa uppgifter lagras enbart under den tid aktiviteten pågår och raderas i samband med att aktiviteten avslutas.

Information vi samlar in om dig.
Via Google Analytics samlar vi in data i enlighet med de användarinställningar som du som användare har angett i dina inställningar i Google. De hanterar endast nödvändiga uppgifter och i enlighet med de dataskyddskrav som gäller. För mer information, se respektive leverantörs dataskyddspolicy.

Vad gör vi med din information?

Samtliga användares besöksstatistik analyseras för att förbättra kvaliteten på webbplatsen

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi delar inte ut informationen till någon tredje part.

Leverantörer
Webbsidan ligger hos Loopia.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som du ger oss behandlas inom Sverige

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Till dess att aktiviteten/tävlingen du deltagit och där du frivilligt lämnat dina uppgifter, är avslutad.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
Du har rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Du har rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).
Kontaktuppgifter hittar du här på tagibergslagen.se

Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Vi använder idag inga cookies på vår hemsida.

Förändringar i denna dataskyddspolicy
Vi reserverar oss rätten att ändra denna dataskyddspolicy när som helst. När vi gör förändringar meddelar vi detta genom att publicera uppdateringen på hemsidan och ändra senast uppdaterad-datum längst upp på denna sida. Vid större förändringar meddelas också med en särskild notis på vår hemsida.

Kontakta oss
Tåg i Bergslagen AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556470-2107 och har sitt säte på Bragegallerian 5, 784 33 Borlänge
Tåg i Bergslagen AB är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Tåg i Bergslagen AB följer svensk dataskyddslagstiftning.