SJ AB ny operatör för Tåg i Bergslagen från december 2016

Styrelsen för Tåg i Bergslagen AB beslutade på torsdagen den 19 november att tilldela SJ AB uppdraget som ny operatör för Tåg i Bergslagen från december 2016. Avtalet innebär att SJ AB får ansvaret för drift och underhåll av Tåg i Bergslagens trafik med ett utökat ansvar för bl. a marknadsföring och försäljning med resenären i fokus.

SJ AB i konkurrens gav det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet där såväl pris som erfarenhet och kvalitet är faktorer som legat till grund vid utvärderingen. Avtalet för trafiken gäller perioden december 2016 till december 2026.

Nuvarande operatör, Svenska Tågkompaniet AB, som bedriver trafiken med stort förtroende och hög kvalitet kommer att fortsätta fram till december 2016.

– Vi är nöjda med upphandlingen där anbudsgivarna lämnat bra och konkurrenskraftiga anbud. Ekonomiskt ger upphandlingen minskade kostnader med ca 20 %. Vi får en operatör, SJ, som ges goda möjligheter att utveckla trafiken och resandet på ett nytänkande sätt med fokus mot de mål på trafik- och resandeutveckling som finns inom Tåg i Bergslagen. Vi hoppas och tror att den positiva resande- och kvalitetstrenden vi har sett de senaste åren kommer att fortsätta.

En utvecklande region förutsätter att det finns en väl fungerande kollektivtrafik. Den utgör en motor för att skapa utveckling och tillväxt genom att många människor kan använda kollektivtrafiken för att ta sig till och från arbete och utbildning men även handel, nöje och besöksaktiviteter. Där har Tåg i Bergslagen en viktig roll att vara denna motor för utveckling i Bergslagen. säger Hugo Oljemark Vd Tåg i Berslagen AB.

Kundforum

Kundforum

Tåg i Bergslagen Kundforum är till för dig och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Läs mer här

Tidtabeller

Tidtabeller

Information och länkar till tidtabeller för alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Läs mer här

Förseningsersättning

Förseningsersättning

Vi gör allt för att du ska komma fram i tid, men ibland går det inte vår väg, då ersätter vi dig. Läs mer här

Hittegods

Hittegods

Har du tappat eller glömt något på våra tåg? Börja med att registrera dina kvarglömda saker här. Läs mer här