Tätare trafik mellan Ludvika och Borlänge

Extra tåg i rusningstrafik. Sedan mitten av augusti går det ett tåg extra från Ludvika som anländer till Borlänge 7:30 på morgonen. Omvänt finns en extra tågtur tillbaka i rusningstrafiken på eftermiddagen.

Den nya avgången är en del av en större trafikomläggning som gjorts på sträckan, efter att en utredning sett över trafiken med tåg, buss och skolskjuts Borlänge-Ludvika-Smedjebacken. Tanken med omläggningen är att tåget ska vara stommen i kollektivtrafiknätet, och buss- och tågtrafik inte ska köra parallellt, utan komplettera varandra.

Eje Larsson, trafikutredare på Region Dalarna.

Därför har Dalatrafik lagt om busstrafiken i Ludvika och Smedjebacken, och linjenätet har anpassats tågens tider framför allt i Ludvika. Skolstarten för gymnasium och grundskola i Ludvika har delats upp i olika tider för att underlätta för skolelever att åka tåg till skolan.

– Vi har tittat på erfarenheter från Upptåget, som visar att de som åkt tåg som skolelever fortsätter att åka tåg som vuxna. Det här är ett långsiktigt projekt, säger Eje Larsson, trafikutredare på Region Dalarna.

Sträckan Smedjebacken-Ludvika-Borlänge är ett pilotprojekt, och motsvarande utredning av övriga trafikstråk i Dalarna pågår.


Kundforum

Kundforum

Tåg i Bergslagen Kundforum är till för dig och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Läs mer här

Tidtabeller

Tidtabeller

Information och länkar till tidtabeller för alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Läs mer här

Förseningsersättning

Förseningsersättning

Vi gör allt för att du ska komma fram i tid, men ibland går det inte vår väg, då ersätter vi dig. Läs mer här

Hittegods

Hittegods

Har du tappat eller glömt något på våra tåg? Börja med att registrera dina kvarglömda saker här. Läs mer här