Vi är Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagens organisation är relativt liten, då vi i senaste upphandlingen beslöt att vår operatör (SJ fram till 2023) skall utföra den största delen av arbetet. Vår tekniska chef samt vår chef för trafik och infrastruktur delar vi med andra trafikhuvudmän i syfte att öka effektiviteten samt att få en samsyn i flera områden.

Vill du komma i kontakt med oss, maila gärna på: info@tagibergslagen.se

Organisation

Här är vi som arbetar i Tåg i Bergslagen.

Maja Rapp, vd Tåg i Bergslagen
Maja Rapp
VD
Malin Edhäll, kund- och marknadsansvarig på Tåg i Bergslagen
Malin Edhäll
Ansvarig Kund och Marknad
Mats Eklund, projektledare Tåg i Bergslagen
Mats Eklund
Ansvarig Strategi och Ekonomi
Yujin Zhang, strategisk planerare Tåg i Bergslagen
Yujin Zhang
Ansvarig Trafik och Infrastruktur
Håkan Jarl, fleet controller Tåg i Bergslagen
Håkan Jarl
Ansvarig Teknik
Helen Benjaminsson, ekonomi och administration Tåg i Bergslagen
Helen Benjaminsson
Ansvarig Administration
Nima Ögren
Fleet Controller

Styrelse

Styrelsen företräder ägarna, det vill säga de olika Regionerna.

Abbe Ronsten
Region Dalarna
Mikael Rosén
Region Dalarna
Marie-Louise Dangardt
Region Gävleborg
Tommy Ljung
Region Gävleborg
Tommy Levinsson
Styrelseordförande
Region Västmanland
Gunnar Björnstad
Region Västmanland
Nina Höijer
Region Örebro Län
Pär-Ove Lindqvist
Region Örebro län
Magnus Lagergren
Suppleant
Region Örebro län
Torsten Larsson
Suppleant
Region Dalarna
Karin Jansson
Suppleant
Region Gävleborg
Magnus Ekblad
Suppleant
Region Västmanland