Vi är Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagens organisation är relativt liten, 5 personer, då vi i upphandlingen beslöt att vår operatör (SJ fram till 2023) skall utföra den största delen av arbetet. Vår fleet controller och trafikplanerare delar vi med andra trafikhuvudmän i syfte att öka effektiviteten samt att få en samsyn i flera områden.

Organisation

Här är vi som arbetar i Tåg i Bergslagen.

Maja Rapp, vd Tåg i Bergslagen
Maja Rapp
VD
Mats Eklund, projektledare Tåg i Bergslagen
Mats Eklund
Projektledare
Yujin Zhang, strategisk planerare Tåg i Bergslagen
Yujin Zhang
Strategisk planerare
Håkan Jarl, fleet controller Tåg i Bergslagen
Håkan Jarl
Fleet Controller
Helen Benjaminsson, ekonomi och administration Tåg i Bergslagen
Helen Benjaminsson
Ekonomi/Administratör

Styrelse

Styrelsen företräder ägarna, det vill säga de olika Regionerna.

Abbe Ronsten
Region Dalarna
Marie-Louise Dangardt
Region Gävleborg
Tommy Ljung
Region Gävleborg
Tommy Levinsson
Styrelseordförande
Region Västmanland
Gunnar Björnstad
Region Västmanland
Nina Höijer
Region Örebro Län
Oskar Svärd
Region Örebro län
Magnus Lagergren
Suppleant
Region Örebro län
Torsten Larsson
Suppleant
Region Dalarna
Karin Jansson
Suppleant
Region Gävleborg
Magnus Ekblad
Suppleant
Region Västmanland