Vi är Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagens organisation är relativt liten, då vi i senaste upphandlingen beslöt att vår operatör (SJ fram till 2023) skall utföra den största delen av arbetet. Vår tekniska chef samt vår chef för trafik och infrastruktur delar vi med andra trafikhuvudmän i syfte att öka effektiviteten samt att få en samsyn i flera områden.

Vill du komma i kontakt med oss, maila gärna på: info@tagibergslagen.se

Organisation

Här är vi som arbetar i Tåg i Bergslagen.

Maja Rapp, vd Tåg i Bergslagen
Maja Rapp
VD
Mats Eklund, projektledare Tåg i Bergslagen
Mats Eklund
Chef Strategi och Ekonomi
Malin Edhäll, kund- och marknadsansvarig på Tåg i Bergslagen
Malin Edhäll
Chef Kund och Marknad
Yujin Zhang, strategisk planerare Tåg i Bergslagen
Yujin Zhang
Chef Trafik och Infrastruktur
Helen Benjaminsson, ekonomi och administration Tåg i Bergslagen
Helen Benjaminsson
Ansvarig Administration
Håkan Jarl, fleet controller Tåg i Bergslagen
Håkan Jarl
Teknisk chef / CTO
Nima Ögren
Fleet Controller

Styrelse

Styrelsen företräder ägarna, det vill säga de olika Regionerna.

Abbe Ronsten
Region Dalarna
Mikael Rosén
Region Dalarna
Marie-Louise Dangardt
Region Gävleborg
Per Bång
Region Gävleborg
Jenny Landernäs
Vice ordförande
Region Västmanland
Marino Wallsten
Region Västmanland
Nina Höijer
Ordförande
Region Örebro Län
Erik Baecklund
Region Örebro län
Jonas Hillerström
Suppleant
Region Dalarna
Thomas Norrman
Suppleant
Region Gävleborg
Elin Granqvist
Suppleant
Region Västmanland
Magnus Lagergren
Suppleant
Region Örebro län