Tillgänglighetsredogörelse

Tåg i Bergslagen AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur tagibergslagen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tagibergslagen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vi kommer att svara dig helgfri måndag – fredag och påbörja ditt ärende snarast möjligt. Hur lång tid ett ärende tar, beror på ärendet i sig. Vi strävar alltid efter att hjälpa dig så snart som möjligt.

Du kan även kontakta oss på följande sätt: skicka e-post till info@tagibergslagen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Linjekartorna är bilder och är därmed ej tillgängliga för skärmläsare. Delar av informationen finns tillgänglig som text.
  • Tidtabellerna i PDF är inte fullt tillgänglighetsanpassade. Vi rekommenderar att du använder Reseplaneraren.

Hur vi testat webbplatsen

Extern aktör har gjort en oberoende granskning av tagibergslagen.se
Senaste bedömningen gjordes den 5 januari 2024.
Redogörelsen uppdaterades senast den 10 juni 2024.