Vem gör vad

För att få tågtrafiken att fungera krävs flera olika aktörer. Här är en kort beskrivning av de som på olika sätt arbetar för att tågresorna ska fungera i Tåg i Bergslagens trafikområde.

Tåg i Bergslagen…

… är varumärket för trafiksystemet. Tåg i Bergslagen ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna, och har som uppdrag att driva och utveckla tågtrafik och kollektivtrafik i Bergslagsområdet. Tåg i Bergslagen bedriver tågtrafik på fyra olika linjer.

Om Tåg i Bergslagen

Regionerna…

…är våra ägare. Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Örebro län samt Region Västmanland är beställare av trafiken till Tåg i Bergslagen. Det görs med stöd av bland annat respektive regions trafikförsörjningsprogram. De är ägare till respektive regions periodkortsprodukter och ansvarar även för biljettvaliderings-utrustning på stationerna. De samverkar med Tåg i Bergslagen via deras respektive regionala kollektivtrafikmyndighet.

Dalatrafik
Länstrafiken i Örebro
VL
X-trafik

Trafikverket…

…är infrastrukturägaren. Tåg i Bergslagen kör på Trafikverkets infrastruktur och det är de som har sista ordet vad gäller våra tågtidtabeller. På järnvägsstationerna så är det Trafikverket som ansvarar för information och perronger. Trafikverket sköter den långsiktiga planering av transportsystemet för alla trafikslag. Det är också Trafikverket som ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar och vägar.

Trafikverket.se

SJ…

…är trafikutövaren för trafiksystemet sedan 2016 och fram till den 9 december 2023. Det är SJ ABs personal som jobbar ombord på tågen. SJ är upphandlad utförare av Tåg i Bergslagens tågtrafik.

SJ.se

VR Sverige…

…är från och med 10 december 2023 upphandlad operatör för trafiksystemet med ansvar för drift och underhåll. Det är även VR Sverige ABs personal som kör tågen och arbetar ombord.

VRsverige.com

Transitio…

…är fordonsägaren. Tåg i Bergslagen hyr sina tåg, som är av modellerna Regina och ER1, av Transitio. Transitio är ett fordonsbolag som ägs tillsammans av landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Transitio.se

Mälardalstrafik…

…ansvarar för periodbiljetten Movingo som gäller på våra tåg i Örebro och Västmanlands län. Mälartåg kör regional tågtrafik i Mälardalen och är en samverkan mellan regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Malartag.se

Jernhusen…

… är fastighetsägare av de flesta stationshus och väntsalar. Andra väntsalar kan ägas av privata eller kommunala fastighetsbolag.

Jernhusen.se

Så reser du med oss

Undrar du något?
Här finns svaren på några av de vanligaste frågorna. Klicka dig vidare för att se mer.

För att resa behöver du en biljett. Vanliga enkelbiljetter köper du enklast i SJ:s app eller på SJ.se. Det finns också andra typer av biljetter för pendling till exempel.

Köp din resa på SJ.se

Läs mer om biljetter

Enklaste sättet att se avgångstider är att använda Sök resa på startsidan.

Sök resa

Behöver du en fullständig tidtabell för en viss sträcka som också kan sparas och skrivas ut så hittar du det här.

Se tidtabeller

Tåg i Bergslagen trafikerar ett område som sträcker sig över Gävleborg, Västmanland, Dalarna och Örebro län. På linjekartan kan du se samtliga sträckor och stationer som vi trafikerar.

Se linjekartan