Vem gör vad

För att få tågtrafiken att fungera krävs flera typer av aktörer. Här är en kort beskrivning av dem som på olika sätt arbetar för att tågresorna ska fungera i Tåg i Bergslagens trafikområde.

Tåg i Bergslagen…

… är varumärket för trafiksystemet. Tåg i Bergslagen ägs till lika delar av regio Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna, och har som uppdrag att driva och utveckla tågtrafik och kollektivtrafik i Bergslagsområdet. Tåg i Bergslagen bedriver tågtrafik på sju olika linjer. Upphandlad utförare av Tåg i Bergslagens tågtrafik är SJ.

SJ…

…är trafikutövaren för trafiksystemet sedan 2016 och fram till december 2023. Det är SJ ABs personal som jobbar ombord på tågen. SJ är upphandlad utförare av Tåg i Bergslagens tågtrafik.

SJ.se

Mälardalstrafik…

…ansvarar för regional kollektivtrafik i Mälardalen på ett antal sträckor, framförallt med tåg. De ansvarar även för periodbiljetten Movingo. Bakom Mälardalstrafik står regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

malardalstrafik.se

Regionerna…

…är våra ägare. Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Örebro län samt Region Västmanland är beställare av trafiken till Tåg i Bergslagen. Det görs med stöd av bland annat respektive regions trafikförsörjningsprogram. De är ägare till respektive regions periodkortsprodukter och ansvarar även för biljettvaliderings-utrustning på stationerna. De samverkar med Tåg i Bergslagen via deras respektive regionala kollektivtrafikmyndighet.

Dalatrafik
Länstrafiken i Örebro
VL
X-trafik

Trafikverket…

…är infrastrukturägaren. Tåg i Bergslagen kör på Trafikverkets infrastruktur och det är dem som har sista ordet vad gäller våra tågtidtabeller. På järnvägsstationerna så är det Trafikverket som ansvarar för information och perronger. Trafikverket sköter den långsiktiga planering av transportsystemet för alla trafikslag. Det är också Trafikverket som ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar och vägar.

trafikverket.se

Transitio…

…är fordonsägaren. Tåg i Bergslagen hyr sina tåg, som är av modellerna Regina och x14, av Transitio och överlåter dem till trafikutövaren SJ AB. Transitio är ett fordonsbolag som ägs av landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter.

transitio.se

Jernhusen…

… är fastighetsägare av de flesta stationshus och väntsalar. Andra väntsalar kan ägas av privata eller kommunala fastighetsbolag.

jernhusen.se

Så reser du med oss

Undrar du något?
Här finns svaren på några av de vanligaste frågorna. Klicka dig vidare för att se mer.

Ensamresande barn

Barn som är 6 år eller yngre får inte resa ensamma på våra tåg.
Barn mellan 7 och 15 år får däremot resa utan vuxet sällskap. Barnet ska kunna ansvara för sig själv under resan, även vid en trafikstörning. Det är upp till förälder/vårdnadshavare att bedöma om barnet klarar av att resa på egen hand.

Barnvagn, barnmat och skötbord

Barnvagnen placerar ni smidigt i de dedikerade bagageutrymmena i varje vagn. Tänk bara på att personalen ombord inte har möjlighet att hjälpa till att lyfta och att barnvagnen ska fällas ihop innan ni kliver ombord. Om plats finns kan uppfälld barnvagn kan ställas vid cykelplatsen i respektive vagn. Det är ombordpersonalen som är ansvarig för säkerheten ombord och som avgör om barnvagnen får plats.
Barnmat på burk får tas med ombord och kan värmas i mikrovågsugn på de tåg som har kiosk. Behöver ni byta blöja finns det skötbord på toaletterna ombord.

Tips!

Att sitta still längre kan vara en utmaning för de små. Ett bra tips är att packa med enklare spel, kortlek, block och pennor. Pussel är också ett bra och roligt tidsfördriv. Packa bitarna i en påse så spar ni plats i väskan.

Biljettpriser

För priser och erbjudanden gällande barn och familj kan du läsa mer hos SJ som sköter vår trafik.
Se familjerbjudanden hos SJ.se

För resor som görs med periodbiljett från länstrafiken gäller deras priser.

För att resa behöver du en biljett. Vanliga enkelbiljetter köper du enklast i SJ:s app eller på SJ.se. Det finns också andra typer av biljetter för pendling till exempel.

Köp din resa på SJ.se

Läs mer om biljetter

Tåg i Bergslagen arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig som pendlar i Örebro, Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Det finns flera olika alternativ på biljetter beroende på var och hur du behöver resa.

Läs mer och hitta den pendlarbiljett som passar dig.

Enklaste sättet att se avgångstider är att använda Sök resa på startsidan.

Sök resa

Behöver du en fullständig tidtabell för en viss sträcka som också kan sparas och skrivas ut så hittar du det här.

Se tidtabeller