Tåg i Bergslagens dubbeldäckare vid en perrong. Ett utropstecken är placerat över bilden för att markera att informationen är viktig.

Fortsatta störningar i tågtrafiken

Vår trafik är drabbad av omfattande störningar. Personalbrist är en stor orsak. Utifrån förutsättningar som finns är planering gjord för trafiken till och med 29 juni.

Uppdaterat 22 februari.

Den senaste tiden har vår trafik olyckligtvis haft omfattande störningar bland annat på grund av sjukdom, snöfall, fordonsproblem och extrem kyla. Men VR Sverige har också haft brist på lokförare då en underleverantör inte kunnat bemanna med lokförare i den utsträckning som de utlovat. Detta är mycket olyckligt och vi vet att många resenärer har drabbats.

Tåg i Bergslagen, som ytterst ansvarig för trafiken, har tillsammans med VR jobbat hårt med att hitta lösningar och för att stabilisera trafiken. Några av de åtgärder som vidtagits är:

  • Nytt turpaket från och med 22 januari där trafik- och personalplaneringen har anpassats efter de förutsättningar som finns.
  • Från och med den 22 januari kommer en annan operatör, Tågab, att stötta trafiken på Bergslagspendeln (Linje 55) genom att trafikera några av Tåg i Bergslagens avgångar med deras fordon och personal.
  • Från och med 15 januari finns en uppdaterad tidtabell för Bergslagspendeln, sträckan Fagersta-Västerås. Den nya tidtabellen innehåller fler tåg som stannar på samtliga stationer längs sträckan.
  • Intensifierade rekryterings- och utbildningsaktiviteter av både tågvärdar och lokförare.

På kort sikt kommer det tyvärr att vara störningar, reduceringar och förändrad tidtabell. Det kommer bli bättre men till dess ber vi om er förståelse och att vi ständigt uppdaterar om läget i trafiken på vår hemsida. Besök därför tagibergslagen.se regelbundet.

Vilka är Tågab?  

Tågab är en mindre tågoperatör som kör persontrafik och godstrafik i Sverige med egna fordon. I den trafik Tågab kör åt Tåg i Bergslagen (Linje 55) används deras egna fordon (ombyggda X10) med egen personal. Personalen på dessa tåg kommer inte att bära våra uniformer utan en egen Tågab-uniform. Tågab kommer att trafikera Fagersta-Västerås och Ludvika (Linje 55).

Förändringar i trafiken,
22 januari – 29 juni

Observera att det kan vara olika trafiklösningar olika veckodagar.

Linje 50 Dalabanan
Morastrand – Borlänge C

Se anpassad tidtabell linje 50

Tåg 8123 med avgångstid 05:35 från Morastrand mot Borlänge C ställs in helt tisdag-fredag. Avgången ersätts med buss 05:21 från Morastrand och ankommer Borlänge  C 07:22. Observera att ersättningsbussen inte stannar i Tällberg.

Tåg 8127 med avgångstid 07:08 från Morastrand mot Borlänge C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8129 08:20 från Mora C).

Tåg 8133 med avgångstid 10:03 från Morastrand mot Borlänge C ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 09:36 från Morastrand och ankommer Borlänge C 11:41.

Tåg 8143 med avgångstid 15:13 från Morastrand mot Borlänge C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8145 16:10 från Mora C).

Tåg 8120 med avgångstid 05:07 från Borlänge C mot Morastrand ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8122 05:57 från Borlänge C).

Tåg 8126 med avgångstid 07:52 från Borlänge C mot Morastrand ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 07:21 från Borlänge C mot Morastrand. Bussen stannar fr o m 29 januari också i Tällberg.

Tåg 8136 med avgångstid 13:19 från Borlänge C mot Morastrand ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8138 14:22 från Borlänge C).

Tåg 8144 med avgångstid 17:27 från Borlänge C mot Morastrand ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 17:20 från Borlänge C motRättvik. Resenärerna vidare till Mora C och Morastrand hänvisas till nästa avgång (tåg 8146 19:13 från Rättvik).

Linje 53 Bergslagsbanan
Gävle C – Borlänge C – Örebro C – Mjölby

Se anpassad tidtabell linje 53 (observera att datum i tabellen är felaktig, anpassad tidtabell gäller till 29 juni)

Tåg 8185 med avgångstid 07:15 från Gävle C ställs in på delsträckan Borlänge C-Örebro C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8169 09:49 från Borlänge C).

Tåg 8189 med avgångstid 11:24 från Gävle C ställs in på delsträckan Gävle C-Borlänge C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8173 12:24 från Gävle C). Tåget kommer att utgå från Borlänge C 12:56 mot Örebro C.

Tåg 8207 med avgångstid 08:44 från Örebro C mot Hallsberg ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8211 med avgångstid 10:58 från Örebro C mot Hallsberg ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8215 med avgångstid 12:44 från Örebro C mot Hallsberg ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8221 med avgångstid 14:51 från Örebro C mot Hallsberg ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 14.51 från Örebro C och ankommer Hallsberg 15:31.

Tåg 8184 med avgångstid 05:56 från Laxå ställs in på delsträckan Borlänge C-Gävle C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8186 10:08 från Borlänge C).

Tåg 8192 med avgångstid 12:53 från Örebro C ställs in på delsträckan Örebro C-Borlänge C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till nästa avgång (tåg 8172 13:53 från Örebro C). Tåget kommer att utgå från Borlänge C 15:12 mot Gävle C.

Tåg 8208 med avgångstid 09:50 från Hallsberg mot Örebro C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8212 med avgångstid 11:50 från Hallsberg mot Örebro C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8216 med avgångstid 13:50 från Hallsberg mot Örebro C ställs in helt måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Tåg 8222 med avgångstid 15:57 från Hallsberg mot Örebro C ställs in delvis Hallsberg-Örebro C måndag-fredag. Resenärerna hänvisas till avgången före eller efter.

Linje 54 Godsstråket genom Bergslagen
Gävle C – Fagersta C – Örebro C

Ingen trafikreducering, ordinarie tidtabell gäller.

Linje 55 Bergslagspendeln
Ludvika – Fagersta C – Västerås C

Se anpassad tidtabell linje 55 (observera att datum i tabellen är felaktig, anpassad tidtabell gäller till 29 juni)

Tåg 8039 med avgångstid 09:13 från Fagersta N mot Västerås C ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 09:13 från Fagersta N mot Västerås C. Observera att ersättningsbussen endast stannar i Fagersta N och Fagersta C innan Västerås C. Resenärerna till och från mellanliggande stationer hänvisas till nästa avgång (tåg 8009 10:14 från Fagersta N).

Tåg 8059 med avgångstid 20:18 från Fagersta N mot Västerås C ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 20:18 från Fagersta N mot Västerås C.

Tåg 8091 med avgångstid 05:37 från Fagersta N mot Västerås C ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 05:37 från Fagersta N mot Västerås C.

Tåg 8000 med avgångstid 05:39 från Västerås C mot Ludvika ställs in på delsträckan Västerås C-Fagersta C måndagar. Avgången ersätts med buss 04:45 från Västerås C till Fagersta C där tåg 8000 inväntar för vidare färd mot Ludvika.

Tåg 8052 med avgångstid 17:50 från Västerås C mot Fagersta N ställs in helt måndag-torsdag. Avgången ersätts med buss 17:50 från Västerås C mot Fagersta N.

Tåg 8058 med avgångstid 22:19 från Västerås C mot Fagersta N ställs in helt måndag-fredag Avgången ersätts med buss 22:19 från Västerås C-Fagersta N.

Tåg 8092 med avgångstid 07:10 från Västerås C mot Fagersta N ställs in helt måndag-fredag. Avgången ersätts med buss 07:10 från Västerås C mot Fagersta N.

Tåg i Bergslagens dubbeldäckare ER1 vid Virsbo station. Solen står lågt på himlen

Förtydliganden kring förändringar i Tåg i Bergslagens trafik

Den 10 december sker det förändringar i tidtabellerna. Syftet är att förbättra trafiken där flest resenärer reser.

Tåg i Brgslagens olika fordonstyper - en Regina till vänster och en ER1 till höger.

Vilket fordon kommer jag att åka med?

Tåg i Bergslagen har två typer av fordon – Regina och ER1. Här kan du se vilka avgångar som körs med det nyaste fordonet ER1.

Tåg i Bergslagens dubbeldäckare ER1 på spåret i en skogsmiljö.

Flera nyheter när Tåg i Bergslagen framtidssäkrar trafiken

Mycket kommer att vara sig likt, men även en del nyheter väntar när VR Sverige AB blir ny operatör för Tåg i Bergslagen. Den 10 december är det dags.