Biljetter för dig som pendlar

Tåg i Bergslagen är ett samarbete mellan fyra län: Örebro, Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Vi arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig som pendlar.

DET FINNS TRE OLIKA LÖSNINGAR

  1. Länstrafikbolagens periodbiljetter
  2. Movingo pendlarbiljett (gäller i länen Västmanland, Örebro och Östergötland)
  3. SJ månadsbiljett

Läs nedanför för mer information om respektive lösning.


1. Länens periodkort

På Tåg i Bergslagen kan du resa med periodbiljett från dessa länstrafikbolag: Dalatrafik, Länstrafiken i Örebro, VL samt X-trafik.

Här gäller respektive läns periodbiljett för resor med tåg

Med ett läns periodbiljett kan du resa till ­närmaste kommun­centrum i angränsande län. Hitta det kort som passar bäst för dina resor på. Notera att det kan vara ett länskort från annat län än det du bor i.

Dalatrafik
Dalatrafik karta
Köp kortet av Dalatrafik.

Länstrafiken i Örebro
Länstrafiken i Örebro karta
Köp kortet av Länstrafiken i Örebro.

VL
VL karta
Köp kortet av VL.

Xtrafik
Xtrafik karta
Köp kortet av Xtrafik.


2. Movingo pendlarbiljett

Reser du över länsgränsen är Movingos pendlar­biljett ett alternativ. Med Movingo ingår all läns- och lokaltrafik längs sträckan. Movingo är ett samarbete mallan SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Kontakta SJ för köp och mer information.


3. SJ pendlarbiljett

Passar inte något av länskorten eller Movingo är SJ månadsbiljett ett alternativ. Med den kan du resa obegränsat på en sträcka med TiB och SJ-tåg. Inom TiB-området ingår stadstrafiken. 

Kontakta SJ för köp och mer information.


 

Kundforum

Kundforum

Tåg i Bergslagen Kundforum är till för dig och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Läs mer här

Tidtabeller

Tidtabeller

Här kan du se hela tidtabeller för alla sträckor i Tåg i Bergslagens trafikområde. Läs mer här

Förseningsersättning

Förseningsersättning

Vi gör allt för att du ska komma fram i tid, men ibland går det inte vår väg, då ersätter vi dig. Läs mer här

Hittegods

Hittegods

Har du tappat eller glömt något på våra tåg? Börja med att registrera dina kvarglömda saker här. Läs mer här